Phân tích nếu thì What-if Analysis

Giới thiệu

Excel bao gồm các công cụ mạnh mẽ để thực hiện các phép tính toán học phức tạp, bao gồm cả phân tích giả sử. Tính năng này có thể giúp bạn thử nghiệm và trả lời các câu hỏi với dữ liệu của mình, ngay cả khi dữ liệu chưa đầy đủ. Trong bài học này, bạn sẽ học cách sử dụng một công cụ what-if analysis (phân tích giả sử) có tên là Goal Seek.

Goal Seek

Bất cứ khi nào bạn tạo một công thức hoặc hàm trong Excel, bạn đặt các phần khác nhau lại với nhau để tính toán kết quả. Goal Seek hoạt động theo cách ngược lại: Nó cho phép bạn bắt đầu với kết quả mong muốn và nó sẽ tính toán giá trị đầu vào sẽ cung cấp cho bạn kết quả đó. Chúng mình sẽ sử dụng một vài ví dụ để chỉ ra cách sử dụng Goal Seek.

Sử dụng Goal Seek  (ví dụ 1):

Giả sử bạn đã đăng ký vào một lớp học. Bạn hiện có 65 điểm và bạn cần ít nhất 70 để vượt qua lớp này. May mắn thay, bạn có một bài tập cuối cùng có thể nâng mức trung bình của bạn. Bạn có thể sử dụng Goal Seek để tìm ra điểm bạn cần trong bài tập cuối cùng để vượt qua lớp học.

Trong hình ảnh bên dưới, bạn có thể thấy rằng điểm của bốn bài tập đầu tiên là 58, 70, 72 và 60. Mặc dù chúng ta không biết bài tập 5 như thế nào thế nhưng chúng ta lại biết số điểm cần thiết để vượt qua lớp học nên có thể dự đoán được số điểm cần thiết cho bài tập cuối. Trong trường hợp này, mỗi bài tập có trọng số như nhau, vì vậy tất cả những gì chúng ta phải làm là tính trung bình cho cả 5 bài tập bằng cách nhập = AVERAGE (G2: G6). Khi chúng ta sử dụng Goal Seek, ô G6 sẽ hiển thị cho chúng ta điểm tối thiểu mà chúng ta cần đạt được cho bài tập cuối cùng đó

Phân tích nếu thì What-if Analysis 1

 1. Chọn ô có giá trị bạn muốn thay đổi. Bất cứ khi nào bạn sử dụng Goal Seek, bạn sẽ cần chọn một ô đã chứa công thức hoặc hàm. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chọn ô G7 vì nó chứa công thức = AVERAGE (G2: G6) Phân tích nếu thì What-if Analysis 2
 2. Từ tab Data (Dữ liệu), hãy nhấp vào lệnh What-If Analysis (Phân tích Điều gì xảy ra), sau đó chọn Goal Seek từ trình đơn thả xuống.Phân tích nếu thì What-if Analysis 3
 3. Một hộp thoại sẽ xuất hiện với ba trường. 
  • Trường đầu tiên, Set cell :, sẽ chứa kết quả mong muốn. Trong ví dụ của chúng tôi, ô G7 đã được chọn.
  • Trường thứ hai, To value:, là kết quả mong muốn. Trong ví dụ này chúng mình sẽ nhập 70 vì chúng cần ít nhất kiếm được số điểm đó để vượt qua lớp học.
  • Trường thứ ba, By changing cell:, là ô mà Goal Seek sẽ đặt câu trả lời của nó. Trong ví dụ này chúng mình sẽ nhập G6 vì chúng mình muốn xác định điểm cần đạt được trong bài tập cuối cùng.
 4. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào OK.Phân tích nếu thì What-if Analysis 4
 5. Hộp thoại sẽ cho bạn biết liệu Goal Seek có thể tìm ra giải pháp hay không. Bấm OKPhân tích nếu thì What-if Analysis 5
 6. Kết quả sẽ xuất hiện trong ô được chỉ định. Trong ví dụ này của chúng mìnhmình, Goal Seek đã tính toán rằng chúng mình sẽ cần đạt ít nhất 90 điểm trong bài tập cuối cùng để đạt điểm đậu.Phân tích nếu thì What-if Analysis 6

Sử dụng Goal Seek  (ví dụ 2):

Giả sử bạn đang lên kế hoạch cho một sự kiện và muốn mời nhiều người nhất có thể mà không vượt quá ngân sách 500 đô la. Chúng mình có thể sử dụng Goal Seek để tìm ra số lượng người cần mời. Trong ví dụ của chúng mình bên dưới, ô B5 chứa công thức = B2 + B3 * B4 để tính tổng chi phí đặt phòng, cộng với chi phí cho mỗi người.

 1. Chọn ô có giá trị bạn muốn thay đổi. Trong ví dụ này chúng ta sẽ chọn ô B5.Phân tích nếu thì What-if Analysis 7
 2. Từ tab Data (Dữ liệu), hãy nhấp vào lệnh What-If Analysis (Phân tích Điều gì xảy ra), sau đó chọn Goal Seek từ trình đơn thả xuống.Phân tích nếu thì What-if Analysis 8
 3. Một hộp thoại sẽ xuất hiện với ba trường. 
  • Trường đầu tiên, Set cell :, sẽ chứa kết quả mong muốn. Trong ví dụ của chúng tôi, ô B5 đã được chọn.
  • Trường thứ hai, To value:, là kết quả mong muốn. Trong ví dụ này chúng mình sẽ nhập 500 vì chúng cần ít nhất kiếm được số điểm đó để vượt qua lớp học.
  • Trường thứ ba, By changing cell:, là ô mà Goal Seek sẽ đặt câu trả lời của nó. Trong ví dụ này chúng mình sẽ nhập B4 vì chúng mình muốn xác định điểm cần đạt được trong bài tập cuối cùng.
 4. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào OK.Phân tích nếu thì What-if Analysis 9
 5. Hộp thoại sẽ cho bạn biết liệu Goal Seek có thể tìm ra giải pháp hay không. Bấm OK.Phân tích nếu thì What-if Analysis 10
 6. Kết quả sẽ xuất hiện trong ô được chỉ định. Trong ví dụ của chúng mình, Goal Seek đã tính toán câu trả lời là khoảng 18,62. Trong trường hợp này, câu trả lời cuối cùng của chúng mìnhcần phải là một số nguyên, vì vậy chúng tôi cần làm tròn câu trả lời lên hoặc xuống. Bởi vì làm tròn số sẽ khiến ngân sách bị vượt quá vì vậy số lượng khách mời sẽ làm tròn xuống 18 khách.

Phân tích nếu thì What-if Analysis 11

Như bạn có thể thấy trong ví dụ trên, một số tình huống sẽ yêu cầu câu trả lời là một số nguyên. Nếu Goal Seek cung cấp cho bạn một số thập phân, bạn sẽ cần làm tròn lên hoặc xuống, tùy thuộc vào tình huống.

Các loại phân tích của what-if analysis

Đối với các dự án nâng cao hơn, bạn có thể muốn xem xét các loại phân tích giả định khác: kịch bản và bảng dữ liệu. Thay vì bắt đầu từ kết quả mong muốn và làm việc ngược lại, như với Goal Seek, các tùy chọn này cho phép bạn kiểm tra nhiều giá trị và xem kết quả thay đổi như thế nào.

Các kịch bản cho phép bạn thay thế các giá trị cho nhiều ô (tối đa 32) cùng một lúc. Bạn có thể tạo bao nhiêu kịch bản tùy thích và sau đó so sánh chúng mà không cần thay đổi giá trị theo cách thủ công. Trong ví dụ dưới đây, chúng mình sẽ sử dụng các tình huống để so sánh các địa điểm khác nhau cho một sự kiện sắp tới.

Để biết thêm thông tin về các tình huống, hãy đọc bài viết này của Microsoft.

Bảng dữ liệu cho phép bạn lấy một hoặc hai biến trong công thức và thay thế chúng bằng nhiều giá trị khác nhau tùy thích, sau đó xem kết quả trong bảng. Tùy chọn này đặc biệt mạnh mẽ vì nó hiển thị nhiều kết quả cùng một lúc, không giống như các kịch bản hoặc Goal Seek.

Bình luận