Kiểm tra chính tả Checking Spelling

Kiểm tra chính tả Checking Spelling là một tính năng khá hay nhưng không hỗ trợ tiếng Việt chỉ có tác dụng với ngôn ngữ Tiếng Anh (English) vì vậy gần như chúng ta không sử dụng tính năng này. Vui lòng bỏ qua nếu bạn không thích bài học này.

Trước khi chia sẻ sổ làm việc hay file Excel , bạn sẽ muốn đảm bảo rằng nó không có bất kỳ lỗi chính tả nào. May mắn thay, Excel có trang bị công cụ kiểm tra chính tả mà bạn có thể sử dụng để đảm bảo mọi thứ trong sổ làm việc của bạn được viết đúng chính tả.

Nếu bạn đã sử dụng tính năng kiểm tra chính tả trong Microsoft Word,thì đừng kỳ vọng quá cao vào công cụ kiểm tra chính tả trong Excel, mặc dù nó khá hữu ích nhưng không mạnh bằng. Ví dụ: nó sẽ không kiểm tra các vấn đề ngữ pháp hoặc kiểm tra chính tả khi bạn nhập dữ liệu

Các bước sử dụng kiểm tra chính Checking Spelling

Từ tab (Review) Xem lại, nhấp vào lệnh Spelling (Chính tả)

Kiểm tra chính tả Checking Spelling 1

Hộp thoại Chính tả sẽ xuất hiện. Đối với mỗi lỗi chính tả trong trang tính của bạn, nó sẽ cố gắng đưa ra các đề xuất để viết đúng chính tả. Chọn một đề xuất, sau đó nhấp vào Change (Thay đổi) để sửa lỗi.

Kiểm tra chính tả Checking Spelling 2

Một hộp thoại sẽ xuất hiện sau khi xem lại tất cả các lỗi chính tả. Bấm OK để đóng kiểm tra chính tả.

Kiểm tra chính tả Checking Spelling 3

Bỏ qua "lỗi" chính tả

Kiểm tra chính tả không phải lúc nào cũng chính xác. Đôi khi nó sẽ đánh dấu một số từ nhất định là không chính xác ngay cả khi chúng được viết đúng chính tả. Điều này thường xảy ra với những cái tên có thể không có trong từ điển. Bạn có thể chọn không thay đổi "lỗi" chính tả bằng một trong ba tùy chọn sau:

  • Bỏ qua một lần (Ignore Once): Thao tác này sẽ bỏ qua từ mà không thay đổi từ đó. 
  • Bỏ qua tất cả (Ignore All): Thao tác này sẽ bỏ qua từ mà không thay đổi từ đó và cũng bỏ qua tất cả các trường hợp khác của từ trong trang tính của bạn.
  • Thêm (Add ): Thao tác này thêm từ vào từ điển để từ đó sẽ không bao giờ xuất hiện dưới dạng lỗi nữa. Đảm bảo rằng từ được viết đúng chính tả trước khi chọn tùy chọn này.

Rất tiếc tính năng kiểm tra lỗi chính tả này không có tác dụng với Tiếng Việt nên chúng ta gần như không sử dụng được tính năng này.


Bình luận