Cố định dòng và cột với Freezing Panes

Giới thiệu bài học Excel

Bất cứ khi nào bạn làm việc với nhiều dữ liệu, rất có thể bạn sẽ khó so sánh thông tin trong cửa sổ làm việc của mình. May mắn thay, Excel bao gồm một số công cụ giúp bạn dễ dàng xem nội dung từ các phần khác nhau của sổ làm việc cùng lúc, bao gồm khả năng cố định hay đóng băng hàng và cột với Freezing Panes và chia tác bảng tính làm việc của bạn

Cách cố định hàng và cột trong Excel

Để cố định hàng:

Bạn có thể muốn xem các hàng hoặc cột nhất định mọi lúc trong trang tính của mình, đặc biệt là các ô tiêu đề. Bằng cách cố định các hàng hoặc cột tại chỗ, bạn sẽ có thể cuộn qua nội dung của mình trong khi tiếp tục xem các ô đã được cố định. 

Để cố định hàng bạn làm theo các bước sau:

 1. Chọn hàng bên dưới (các) hàng bạn muốn cố định.  Ví dụ muốn cố định hàng 1 và 2, chúng ta sẽ chọn hàng 3.
 2. Trên tab View, chọn lệnh Freeze Panes, sau đó chọn Freeze Panes từ menu thả xuống.
 3. Các hàng sẽ được cố định tại chỗ, như được chỉ ra bởi đường màu xám. Bạn có thể cuộn trang tính xuống trong khi tiếp tục xem các hàng cố định ở trên cùng. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi đã cuộn xuống hàng 23.

Để cố định các cột:

 1. Chọn cột ở bên phải của (các) cột bạn muốn cố định. Trong ví dụ chúng ta muốn cố định cột A, vì vậy cần chọn cột B.
 2. Trên tab View, chọn lệnh Freeze Panes, sau đó chọn Freeze Panes từ menu thả xuống.
 3. Cột sẽ được cố định tại chỗ, như được chỉ ra bằng đường màu xám. Bạn có thể cuộn qua trang tính trong khi tiếp tục xem cột cố định ở bên trái. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi đã cuộn qua cột O.

Nếu bạn chỉ cần cố định hàng trên cùng (hàng 1) hoặc cột đầu tiên (cột A) trong trang tính, bạn có thể chỉ cần chọn Cố định Hàng trên cùng (Freeze Top Row ) hoặc Cố định Cột Đầu tiên (Freeze First Column) từ trình đơn thả xuống.

Để bỏ cố định hàng và cột (Unfreeze Panes)

Nếu bạn muốn chọn một tùy chọn chế độ xem khác, trước tiên bạn có thể cần phải đặt lại bảng tính bằng cách bỏ cố định hàng và cột. Để giải phóng các hàng hoặc cột, hãy nhấp vào lệnh Freeze Panes, sau đó chọn Unfreeze Panes từ menu thả xuống.

Tách hay chia cắt một bảng tính:

Đôi khi bạn có thể muốn so sánh các phần khác nhau của cùng một cửa sổ làm việc mà không cần tạo một cửa sổ mới. Lệnh Split cho phép bạn chia cắt trang tính thành nhiều ngăn riêng biệt.

 1. Chọn ô mà bạn muốn chia trang tính. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chọn ô D7
 2. Bấm vào tab Xem trên thanh Ribbon, sau đó chọn lệnh Spit (Cắt)
 3. Cửa sổ làm việc sẽ được chia thành các ngăn khác nhau. Bạn có thể cuộn qua từng ngăn riêng biệt bằng cách sử dụng các thanh cuộn, cho phép bạn so sánh các phần khác nhau của sổ làm việc.
 4. Sau khi tạo phần chia, bạn có thể nhấp và kéo các phần ngăn dọc và ngang để thay đổi kích thước của từng phần.
 5. Để xóa phần tách, hãy nhấp lại vào lệnh Split lần nữa.

Vậy Split khác gì FREEZE PANES?

 • Hiểu một cách đơn giản, Freeze Panes cố định bằng cách “đóng băng” hàng hoặc cột. Phần bị đóng băng sẽ không thể dịch chuyển.
 • Còn Split chia cách hàng cột thành những “màn hình” khác nhau trong trang tính. Bạn có thể xem các phần khác nhau hoặc đưa về những phần giống nhau. Khi thay đổi phần này, phần tương tự cũng sẽ thay đổi theo.

Vậy là chúng ta đã học xong cách cố định hàng và cột trong Excel cũng như cách chia tách cửa sổ làm việt để so sánh đối soát dữ liệu trong Excel rồi đấy thật dễ dàng phải không nào. Hẹn các bạn vào bài học sau nhé.

Bình luận