Tổng hợp phím tắt trong Word mọi phiên bản

Khi thao tác soạn thảo tài liệu trong Word nếu biết sử dụng phím tắt sẽ rút ngắn thời gian cũng như tốc độ xử lý văn bản. Nếu bạn chưa biết đến các phím tắt trong Word thì quả thật là 1 thiếu sót rất lớn. Hãy tham khảo danh sách tổng hợp phím tắt trong Word mọi phiên bản mà Học TV nêu ra dưới đây để làm việc trên Word chuyên nghiệp hơn bạn nhé.

Lưu ý là các phím tắt trong Word này dùng được cho Microsoft Word mọi phiên bản từ Word 2007, 2010, 2013, 2016 đến 2019 nhé.

Danh sách phím tắt Word thường dùng

Ctrl + 1: Giãn dòng đơn

Ctrl + 2: Giãn dòng đôi

Ctrl + 5: Giãn dòng 1,5

Ctrl + 0: Tạo thêm độ giãn dòng đơn trước đoạn

Ctrl + A: Chọn tất cả văn bản của tài liệu

Ctrl + B: Bôi đậm phần văn bản đã chọn

Ctrl + C: Sao chép phần văn bản đã chọn

Ctrl + D: Mở hộp thoại định dạng font chữ

Ctrl + E: Căn giữa phần văn bản đã chọn

Ctrl + F: Tìm kiếm ký tự

Ctrl + G: Nhảy đến trang số

Ctrl + H: Tìm kiếm và thay thế ký tự/từ, cụm từ trong văn bản

Ctrl + I: In nghiêng phần văn bản đã chọn

Ctrl + J: Căn đều 2 bên phần văn bản đã chọn

Ctrl + K: Tạo liên kết (link)

Ctrl + L: Căn trái phần văn bản đã chọn

Ctrl + M: Lùi đoạn văn bản vào 1 tab (mặc định 1,27cm)

Ctrl + N: Mở cửa sổ tài liệu mới, hoàn toàn trống

Ctrl + O: Mở cửa sổ duyệt đến và mở file văn bản đã tạo

Ctrl + P: Mở cửa sổ in tài liệu Word

Ctrl + R: Căn phải đoạn văn bản đã chọn

Ctrl + S: Lưu tài liệu (giống Shift + F12)

Ctrl + T: Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản vào 1 tab (Lùi từ dòng thứ 2 của đoạn văn bản vào 1 tab)

Ctrl + U: Gạch chân đoạn văn bản đã chọn

Ctrl + V: Dán

Ctrl + W: Đóng cửa sổ văn bản đang mở

Ctrl + X: Cắt phần văn bản đã chọn

Ctrl + Y: Lặp lại lần chỉnh sửa gần nhất hoặc hoàn nguyên văn bản về trạng thái trước khi dùng Ctrl + Z

Ctrl + Z: Trở lại trạng thái văn bản trước lần chỉnh sửa gần nhất

Ctrl + ]: Tăng 1 cỡ chữ cho đoạn văn bản đã chọn

Ctrl + [: Giảm 1 cỡ chữ cho đoạn văn bản đã chọn

Ctrl + Enter: Ngắt trang tại vị trí trỏ chuột, chuyển phần văn bản từ vị trí bên phải con trỏ chuột đến hết sang trang mới.

Ctrl + : Di chuyển sang bên trái 1 từ

Ctrl + : Di chuyển sang bên phải 1 từ

Ctrl + : Di chuyển chuột đến đầu dòng hoặc đoạn

Ctrl + : Di chuyển con trỏ chuột đến cuối đoạn.

Ctrl + Del: Xóa từ bên phải chuột.

Ctrl + Backspace: Xóa từ bên trái chuột.

Ctrl + End: Di chuyển con trỏ chuột đến cuối văn bản.

Ctrl + Home: Di chuyển con trỏ chuột đến đầu văn bản.

Ctrl + + C: Chèn kí hiệu tiền cent (¢)

Ctrl + F1: Ẩn, hiện dải Ribbon bên dưới menu chính

Ctrl + F2: Hiển thị cửa sổ xem trước tài liệu in

Ctrl + phím cách: Đưa đoạn văn bản đã chọn về font mặc định.

Alt + F,A: Lưu tài liệu dưới tên khác.

Alt + X: Hiển thị mã Unicode của kí tự được chọn.

Ctrl + Shift + A: Chuyển đổi chữ thường thành chữ in hoa

Ctrl + Shift + F: Thay đổi phông chữ

Ctrl + Shift + L: Tạo danh sách có dấu đầu dòng cho các đoạn văn bản đã chọn

Ctrl + Shift + M: Lùi đoạn văn bản ra lề 1 tab

Ctrl + Shift + P: Thay đổi cỡ chữ

Ctrl + Shift + S: Tạo Style (heading) -> Dùng mục lục tự động

Ctrl + Shift + T: Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản ra lề 1 tab

Ctrl + Shift + >: Tăng 2 cỡ chữ cho đoạn văn bản đã chọn

Ctrl + Shift + <: Giảm 2 cỡ chữ cho đoạn văn bản đã chọn

Ctrl + Shift + *: Xem hoặc ẩn các kí tự không in

Ctrl + Shift + F6: Chuyển sang tài liệu Word đang mở khác

Ctrl + Shift + F12: In tài liệu

Ctrl + Alt + N: Cửa sổ MS word ở dạng Normal

Ctrl + Alt + P: Cửa sổ MS word ở dạng Print Layout

Ctrl + Alt + L: Đánh số và ký tự tự động

Ctrl + Alt + F: Đánh ghi chú (Footnotes) ở chân trang

Ctrl + Alt + D: Đánh ghi chú ở ngay dưới dòng con trỏ ở đó

Ctrl + Alt + 1: Chuyển văn bản đã chọn thành Heading 1

Ctrl + Alt + 2: Chuyển văn bản đã chọn thành Heading 2.

Ctrl + Alt + 3: Chuyển văn bản đã chọn thành Heading 3.

Ctrl + Alt + F2: Mở tài liệu mới

Alt + F10: Phóng to màn hình (Zoom)

Alt + F5: Thu nhỏ màn hình

Alt + Print Screen: Chụp hình hộp thoại hiển thị trên màn hình

Alt + Shift + S: Bật/Tắt phân chia cửa sổ Window

Shift + F7: Kiểm tra từ đồng nghĩa cho từ đã chọn

Shift + F12: Lưu tài liệu đang mở, giống Ctrl + S.

Shift + Enter: Ngắt dòng nhưng không tạo đoạn mới (không chèn thêm khoảng trống giữa 2 dòng)

Shift + Insert: Dán, giống Ctrl + V

Shift + Alt + D: Chèn ngày hiện tại vào văn bản

Shift + Alt + T: Chèn thời gian hiện tại vào văn bản.

Print Screen: Chụp toàn bộ màn hình đang hiển thị.

F1: Mở Help

F4: Lặp lại lệnh vừa làm

F5: Mở cửa sổ Find, Replace và Go To để tìm kiếm, thay thế và đi đến một vị trí bất kỳ trong văn bản.

F7: Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Anh

F12: Lưu tài liệu với tên khác

Start + D: Chuyển ra màn hình Desktop

Start + E: Mở cửa sổ Internet Explorer, My computer

Phím tắt Word với chuột

Ngoài phím tắt trên bàn phím các bạn cũng có thể sử dụng các thao tác với chuột để thực hiện một số hành động phổ biến trong Word, có thể gọi chúng là các phím tắt với chuột.

  • Nhấp, giữ và kéo: Để chọn một phần văn bản, bạn nhấp chuột tại điểm đầu cần chọn, giữ chuột và kéo đến hết phần văn bản.
  • Nhấp đúp chuột: Chọn từ sát con trỏ chuột.
  • Nhấp chuột 3 lần liên tiếp: Chọn cả dòng/đoạn văn bản.
  • Ctrl + con lăn chuột: Phóng to và thu nhỏ tài liệu.

Trong danh sách phím tắt Word trên bạn thường sử dụng phím tắt nào? Nếu có thiếu sót phím tắt nào trong word nữa các bạn hãy comment dưới bài viết bổ sung giúp mình nhé .

Bình luận