Hướng dẫn sử dụng chức năng Smart Art trong Word

Có thể bạn chưa biết kể từ phiên bản Microsoft Word 2007 trở lên Microsoft cung cấp cho chúng ta một công cụ hỗ trợ rất tốt cho việc vẽ các dạng: Biểu đồ, sơ đồ, vòng tuần hoàn, phân cấp bậc… Các dạng Art này chúng ta thường gặp phải trong công việc như: vẽ sơ đồ tổ chức của công ty, các quy trình làm việc của bộ phận, vòng đời của sản phẩm, mức độ ưu tiên của các nhu cầu, trình tự tiến độ thực hiện các công việc ... Bài viết dưới đây Học TV sẽ hướng dẫn sử dụng chức năng Smart Art trong Word một cách chi tiết dễ hiểu nhất nhé.

Hướng dẫn sử dụng chức năng Smart Art trong Word

Cách mở công cụ Smart Art

Tại Tab Insert, chúng ta bấm vào công cụ Smart Art như hình sau để mở cửa sổ SmartArt:


Tìm hiểu các chức năng trong SmartArt

ALL = Tất cả các dạng

Đây là dạng mặc định trong Smart Art. Ở đây ta có thể tìm thấy tất cả các dạng Smart Art đang có.

Với dạng này sẽ giúp chúng ta chọn được dạng ưng ý nếu chưa biết rõ chủ đề

LIST = Theo danh sách

Các cấu trúc dạng List thường gặp như:

  • Danh bạ
  • Danh mục
  • Gáy của tập tài liệu
  • Danh sách chọn…


PROCESS = Quá trình

Dạng Art này phù hợp với các dạng biểu đồ tiến độ, biểu diễn trình tự, hoặc các công đoạn

CYCLE = Vòng tròn

Dạng này thường dùng để biểu diễn các quá trình theo vòng, hoặc các thành phần trong một sản phẩm, quy trình, hoặc vẽ các dạng biểu đồ hình tròn.

HIERACHY = Hệ thống cấp bậc

Dạng này thường biểu diễn các nội dung về: Sơ đồ tổ chức, cây thư mục, mục lục…


RELATIONS = Mối quan hệ

Dùng cho các đối tượng có mối quan hệ với nhau, ví dụ như quan hệ phụ thuộc trước – sau, quan hệ bao bọc, cùng chiều, ngược chiều, quan hệ tương hỗ…

MATRIX = Ma trận

PYRAMID = Kim tự thép

PICTURE = Hình ảnh

Ở dạng này chúng ta có thể biểu diễn dưới dạng ảnh : Giới thiệu về cá nhân, giới thiệu về công ty, hoặc giới thiệu về vấn đề gì đó mà sử dụng nhiều đến hình ảnh. 

Cách sử dụng Smart Word

Trước hết bạn cần xác định mình sẽ sử dụng dạng biểu đồ nào để trình bày. Sau đó dựa trên danh sách trên để lựa chọn. Ví dụ mình chọn Cycle 

Kết quả:

Chúng ta sẽ chỉnh sửa Text và trang trí theo ý muốn.

Trên đây là hướng dẫn sử dụng chức năng Smart Art trong Word, nếu chưa rõ phần nào các bạn hãy comment bên dưới nhé.

Bình luận