Hàm tính trung bình theo điều kiện AVERAGEIF trong Excel

Trong bài trước chúng ta đã làm quen với việc sử dụng hàm AVERAGE để tính giá trị trung bình của các ô trong Excel. Vậy để tính trung bình nhưng theo 1 điều kiện cụ thể nào đó thì làm thế nào? Có thể sử dụng hàm AVERAGE được hay không? Câu trả lời là có nhưng chúng ta cần phải kết hợp thêm với hàm IF.  Trong bài học Excel tiếp theo này chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng  hàm AVERAGEIF trong Excel , hàm tính trung bình theo điều kiện nhé

AVERAGE và hàm IF

Chúng ta có 1 bảng tính như sau. Yêu cầu đặt ra là tính số lượng bán trung bình của mặt hàng Táo

Để tính số lượng bán hàng trung bình của mặt hàng Táo chúng ta có thể làm theo các bước sau:

 • Sử dụng 1 ô để lọc kết quả , nếu giá trị của ô là Táo thì giữ nguyên số lượng, nếu không phải là Táo thì trả về giá trị rỗng
 • Sau đó dùng hàm trung bình để tính số lượng bán trung bình của Táo
 1. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng hàm IF để kiểm tra mặt hàng có phải là Táo hay không, nếu dúng là Táo thì giữ nguyên số lượng còn nếu không phải táo thì trả về giá trị rỗng . Chúng ta sử dụng công thức sau =IF(A2="Táo",B2,"")
 2. Sau khi nhập công thức và nhấn Enter sẽ có kết quả như sau
 3. Sử dụng fill handle để copy công thức cho các ô còn lại
 4. Sau khi kiểm tra bằng hàm IF tiếp theo chúng ta sẽ tính giá trị trung bình của mặt hàng Táo bằng hàm AVERAGE
 5. =AVERAGE(C2:C12)
 6. Kết quả thu đươc là =(30+35+25+35+20)/5 =29

Có thể thấy được với cách sử dụng 2 hàm kết hợp này chúng ta sẽ rất mất thời gian. Chính vì vậy hàm AVERAGEIF ra đời khắc phục những hạn chế này

Sử dụng hàm AVERAGEIF để tính trung bình theo điều kiện trong Excel

Thay vì sử dụng nhiều lệnh lằng nhằng Excel cho chúng ta sử dụng 1 hàm tính giá trị trung bình theo điều kiện cụ thể đó là hàm AVERAGEIF.

Cú pháp hàm AVERAGEIF

AVERAGEIF(range, criteria, [average_range])

Trong đó

 • Range : Là phạm vi các ô cần tính giá trị trung bình có thể là tham chiếu ô, tên, các mảng ...
 • Criteria : Là điều kiện dưới dạng số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc văn bản để xác định tính giá trị trung bình. Điều kiện nằm trong dấu " ".
 • Average_range :bao gồm các ô cần tính giá trị trung bình. Nếu Average_range bỏ trống thì sẽ thay thế bằng Range để tiến hành tính giá trị trung bình.

Lưu ý khi dùng hàm AVERAGEIF:

 • Các ô trong phạm vi chứa TRUE hoặc FALSE sẽ bị bỏ qua.
 • Nếu ô trong Average_range là ô trống, AVERAGEIF bỏ qua ô đó.
 • Nếu phạm vi là giá trị trống hoặc giá trị văn bản, AVERAGEIF trả về giá trị # DIV0! giá trị lỗi.
 • Nếu ô trong Criteria trống, AVERAGEIF coi ô đó là giá trị 0.
 • Nếu không có ô nào trong Range đáp ứng tiêu chí, AVERAGEIF trả về giá trị # DIV/0! giá trị lỗi.
 • Bạn có thể sử dụng các ký tự đại diện, dấu hỏi (?) Và dấu hoa thị (*), trong Criteria   Dấu hỏi phù hợp với bất kỳ ký tự đơn nào; dấu hoa thị khớp với bất kỳ chuỗi ký tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu hỏi hoặc dấu hoa thị thực, hãy nhập dấu ngã (~) trước ký tự.
 • Average_range không cần bắt buộc có kích thước như vùng phạm vi Range. Nếu không có, hàm AVERAGEIF sẽ xác định từ ô bên trái trên cùng làm ô đầu tiên rồi tương ứng khớp với phạm vi.

 Vì vậy trong bài toán trên chúng ta có thể rút gọn công thức như sau =AVERAGEIF(A2:A12,"Táo",B2:B12)

 Phân tích công thức =AVERAGEIF(A2:A12,"Táo",B2:B12) 

 • A2:A12 là vùng tên các mặt hàng và là vùng chứa điều kiện tính trung bình 
 • "Táo" là điều kiện cần tính trung bình
 • B2:B12 là vùng chứa kết quả cần tính trung bình

Có thể thay "Táo" bằng bất cứ mặt hàng nào bạn mong muốn, kết quả sẽ tự động thay đổi

Có thể thấy rằng hàm AVERAGEIF là kết hợp của hàm AVERAGE và hàm IF.

Trên đây là chi tiết và cách sử dụng hàm tính trung bình theo điều kiện AVERAGEIF trong Excel. Chúc các bạn học tốt.

Bình luận