Hàm tính giá trị trung bình Average trong Excel

Nhóm hàm tính toán cơ bản trên Excel như hàm SUM, hàm Average,… thường được nhiều người sử dụng. Hàm Average trên Excel được dùng để tính trung bình cộng của một dãy các ô trong bản tính, hỗ trợ tính toán nhanh hơn trong các dãy số dài. Cú pháp hàm Average đơn giản và cách sử dụng cũng đơn giản không kém. Bài học Excel dưới đây chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hàm tính giá trị trung bình Average trong Excel, các bạn chú ý theo dõi nhé

Cú pháp hàm Average Excel

Cú pháp hàm Average là 

=AVERAGE(number1,[number2],…)

Trong đó:

  • number1: Là đối số bắt buộc, có thể là số, tham chiếu ô hoặc dải ô mà các bạn muốn tính giá trị trung bình
  • number2: Đối số tùy chọn, có thể là các số, tham chiếu ô hoặc phạm vi chứa số bổ sung mà các bạn muốn tính trung bình, tối đa 255 số

Lưu ý khi sử dụng hàm AVERAGE :

  • Hàm AVERAGE có đối số tối đa là  256 đối số. Các đối số có thể là số, tên, phạm vi các ô hoặc tham chiếu ô có chứa số cần tính giá trị trung bình
  • Đối số tham chiếu ô hoặc phạm vi ô có chứa giá trị logic, văn bản hoặc ô rỗng thì hàm AVERAGE sẽ tự động bỏ qua, riêng giá trị 0 sẽ được tính.
  • Những giá trị logic, biểu thị số dạng văn bản khi nhập trực tiếp vào danh sách các đối số trong hàm sẽ được đếm.
  • Nếu đối số là văn bản hay giá trị không thể chuyển đổi thành dạng số sẽ báo lỗi.

Ví dụ sử dụng hàm tính giá trị trung bình Average trong Excel

Bảng dữ liệu dưới đây chúng ta sẽ tính điểm trung bình của từng học sinh 

  1. Chọn ô muốn tính điểm trung bình, ví dụ chúng mình chọn ô E2. Sau đó nhập vào công thức sau:= AVERAGE(B2,C2,D2)
  2. Nhấn Enter trên bàn phím. Bảng tính sẽ tính toán và cho chúng ta giá trị trung bình của điểm số cho học sinh Trương Văn An
  3. Để tính trung bình cộng của các học sinh tiếp theo. Di chuyển chuột đến cuối ô vừa tính được cho fill handle hiện ra sau đó kéo xuống các ô còn lại để Excel copy công thức tính cho các ô còn lại.
  4. Kết quả cho bảng dữ liệu như sau:


Sửa lỗi #VALUE dùng hàm Average

Trong khi sử dụng hàm Average để tính trung bình cộng dữ liệu trên Excel, đôi khi chúng ta sẽ gặp một số lỗi khá phổ biến là #VALUE!. Lỗi #VALUE xảy ra khi đối số trong phép tính mà hàm Average không thể diễn giải các giá trị đó là giá trị số.

Với hình dưới đây thì ô E2, E6 đang báo lỗi #VALUE! vì trong phép tính có ô C2 và C6 chứa giá trị #VALUE!.

Để sửa lỗi #VALUE!, bạn sẽ cần dùng thêm 2 hàm IFhàm ISERROR để bỏ qua vùng tham chiếu chứa lỗi, để tính trung bình các giá trị bình thường còn lại.

Công thức hàm là : =AVERAGE(IF(ISERROR(B2:D2)," ",B2:D2))

Kết quả vẫn lỗi đơn giản vì đây là công thức mảng vì vậy bạn cần nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter để hiển thị 2 dấu ngoặc nhọn đầu và cuối hàm.

Kết quả sẽ hiển thị như dưới đây. Ô E2, E6 sẽ không được tính trong phép tính.

Trên đây là hướng dẫn cách sử dụng hàm Average trong Excel để tính trung bình cộng các ô trên Excel. Cách thực hiện không khó lắm chỉ cần gõ đúng công thức là được. Thêm nữa cách sửa lỗi #VALUE! trên có thể áp dụng cho lỗi khác của hàm Average  như #N/A, #NULL, #p/0!,… nữa đấy nhé

Bình luận