Công thức phức tạp trong Excel

Một công thức đơn giản là một biểu thức toán học với một toán tử, chẳng hạn như 7 + 8. Một công thức phức tạp trong Excel có nhiều hơn một toán tử toán học, chẳng hạn như 5 + 10 * 5. Khi có nhiều hơn một thao tác trong một công thức, thứ tự của các thao tác sẽ cho bảng tính của bạn biết thao tác nào cần tính toán trước. Để sử dụng các công thức phức tạp trong Excel bạn sẽ cần phải hiểu thứ tự của các phép toán.

Thứ tự hoạt động của các phép toán trong Excel

Excel tính toán các công thức dựa trên thứ tự hoạt động sau:

  1. Các phép toán đặt trong dấu ngoặc đơn
  2. Các phép tính lũy thừa (ví dụ: 3 ^ 2)
  3. Phép nhân và phép chia, tùy điều kiện nào đến trước
  4. Phép cộng và phép trừ, tùy điều kiện nào đến trước

Một phương pháp ghi nhớ có thể giúp bạn nhớ thứ tự là PEMDAS viết tắt của Please Excuse My Dear Aunt Sally.

Sử dụng dấu ngoặc đơn trong công thức có thể rất quan trọng. Bởi vì thứ tự của các hoạt động, nó có thể thay đổi hoàn toàn một câu trả lời. Hãy thử cùng một vấn đề ở trên, nhưng lần này chúng ta sẽ thêm dấu ngoặc vào phần cuối cùng.

Tạo công thức phức tạp

Để tạo các công thức phức tạp của Excel bạn cần nắm rõ thứ tự hoạt động các phép toán Excel ở trên để tạo công thức đúng. Nếu bạn gõ sai công thức kết quả thu được chắn chắn không như mong đợi. 

Như ví dụ dưới đây chúng ta cần tính tổng tiền hoa hồng trả cho nhân viên. Có thể thấy rằng nếu không có dấu ngoặc đơn kết quả sẽ sai vì vậy chúng ta cần lưu ý viết đúng công thức

  1. Viết đúng công thứcTạo các công thức phức tạp 8
  2. Viết sai công thức

Tạo các công thức phức tạp 9

Điều đặc biệt quan trọng là nhập các công thức phức tạp với thứ tự các phép toán chính xác. Nếu không, bảng tính sẽ không tính toán chính xác kết quả. Trong ví dụ của chúng mình , nếu không bao gồm dấu ngoặc, phép nhân được tính trước và kết quả không chính xác. Dấu ngoặc đơn là cách tốt nhất để xác định phép tính nào sẽ được thực hiện đầu tiên trong công thức.

Tạo một công thức phức tạp bằng cách sử dụng thứ tự phép toán

Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi sẽ sử dụng các tham chiếu ô cùng với các giá trị số để tạo một công thức phức tạp sẽ tính tổng chi phí cần thanh toán khi đi siêu thị. Công thức sẽ tính toán chi phí cho từng món trong  và cộng các giá trị đó lại với nhau.

  1. Chọn ô chứa cô thức. Trong ví dụ này chúng mình sẽ chọn ô C6
  2. Nhập công thức của bạn. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ nhập =B2*C2+B3*C3+B4*C4. Công thức này sẽ tuân theo thứ tự các phép toán, lần đầu tiên thực hiện phép nhân: 250*2=500, 100*5=500 và 350*10 = 3500. Sau đó, nó sẽ cộng các giá trị đó lại với nhau để tính tổng: 500+500+3500
  3. Kiểm tra lại độ chính xác của công thức, sau đó nhấn Enter trên bàn phím của bạn. Công thức sẽ tính toán và hiển thị kết quả. Trong ví dụ của chúng tôi, kết quả cho thấy tổng chi phí cho đơn đặt hàng là $ 4500
  4. Bạn có thể thêm dấu ngoặc vào bất kỳ phương trình nào để dễ đọc hơn. Mặc dù nó sẽ không thay đổi kết quả của công thức trong ví dụ này, nhưng chúng ta có thể đặt các phép tính nhân trong dấu ngoặc đơn để làm rõ rằng chúng sẽ được tính toán trước khi cộng.

Không phải lúc nào bảng tính của bạn cũng cho bạn biết liệu công thức của bạn có lỗi hay không, vì vậy bạn có thể cần kiểm tra tất cả các công thức của mình.

Công thức phức tạp trong Excel không quá khó tạo, chỉ cần nắm rõ thứ tự các phép toán trong Excel là bạn có thể sử dụng chúng được rồi đấy. Chúcc các bạn thành công.

Bình luận