Hàm DAYS trong Excel

Trong Excel có vô số hàm khác nhau, các hàm được phân chia thành từng loại dựa theo chức năng của chúng như hàm cơ sở dữ liệu, hàm thông tin, hàm kỹ thuật,… Trong đó có 1 số hàm mà chúng ta thường xuyên sử dụng trong Excel như hàm SUM trong Excel, hàm IF hoặc hàm DAYS. 

Hàm DAYS trong Excel thuộc nhóm hàm ngày tháng, dùng để trả về kết quả giữa 2 mốc thời gian. Với hàm DAYS này việc tính toán các khoảng thời gian sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, có thể áp dụng cho nhiều trường hợp khác nhau. Bài viết dưới đây chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng hàm DAYS trong Excel nhé

Cú pháp hàm DAYS trong Excel

Cú pháp Hàm DAYS trong Excel tương đối đơn giản như sau

= DAYS(end_date, start_date).

Trong đó:

  • end_date: ngày kết thúc muốn xác định số ngày, là tham số bắt buộc.
  • start_date: ngày đầu tiên muốn xác định số ngày, là tham số bắt buộc.

Lưu ý khi dùng hàm DAYS:

  • Nếu end_datestart_date đều có dạng số thì hàm dùng EndDate StartDate để tính số ngày giữa 2 ngày này.
  • Nếu 1 trong 2 giá trị end_date và start_date ở dạng văn bản thì hàm tự động chuyển sang định dạng ngày bằng cách sử dụng hàm DATEVALUE(date_text) rồi tính toán.
  • Nếu end_date start_date nằm ngoài phạm vi của những ngày hợp lệ thì hàm trả về giá trị lỗi #NUM!.
  • Nếu đối số dạng văn bản mà không thể chuyển sang định dạng ngày hợp lệ thì hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!.

Cách sử dụng hàm DAYS trong Excel

Ví dụ 1: Tính khoảng cách thời gian

Chúng ta có bảng thời gian dưới đây với những mốc thời gian và định dạng khác nhau.

 

 

Họ và TênNgày nhập họcNgày tốt nghiệp 
Dùng Hàm DAYS
Trương Văn An1/6/20071/6/2011

Nguyễn Văn Bôn1/7/200710/7/2011

Trần Như Chính2/7/20072/7/2014

Nguyễn Văn Dê1/18/200711/18/2011

Đặng Thị Én2/19/20076/19/2012

Thu Hương Giang2/10/20072/6/2019

Hoàng Thị Hòa2/11/20072/17/2019

Đỗ Doanh Khánh3/12/20073/12/2011

Nguyễn Thị Lành1/12/20072/12/2015

Mạc Văn Mai1/12/20073/12/2013


  1. Tại ô đầu tiên nhập kết quả tính khoảng cách thời gian, chúng ta nhập công thức =DAYS(C2,B2) và nhấn Enter trên bàn phím
  2. Kết quả chúng ta được khoảng cách thời gian giữa 2 mốc thời gian khác nhau. Bạn kéo ô kết quả đầu tiên xuống những ô còn lại của bảng.


Ví dụ 2: Tính số năm công tác của nhân viên

Để tính số năm học cho sinh viên thì người dùng phải sử dụng hàm DAYS để tính thời gian làm việc rồi chia cho 365 để ra được số năm công tác.

Tính số năm học cho sinh viên

Tại ô tính năm học đầu tiên, chúng mình nhập công thức tính =DAYS(C2,B2)/365 và nhấn Enter trên bàn phím

Khi hiển thị kết quả đầu tiên dùng Fill Handle , kéo xuống những ô còn lại. Các năm học của các sinh viên sẽ hiện ra.

Lưu ý nếu kết quả của bạn không hiển thị ra số năm lý do là do bạn chưa định dạng lại ô kết quả. Nhấn chuột phải chọn Format Cells. Sau đó chúng ta chọn định dạng Number. Nếu kết quả hiển thị số thập phân thì bỏ tích tại Use 1000 Separator rồi nhập số 0 tại Decimal palces để hiện giá trị số nguyên cho số năm là được. Hoặc có thể chỉnh định dạng nhanh tại nhóm lệnh Number ở tab Home

Tính số năm ra trường của sinh viên

Tại ô nhập kết quả chúng ta nhập công thức =DAYS(TODAY(),C2)/365  và nhấn Enter. Trong đó ô C2 sẽ là mốc thời gian bắt đầu tính thời gian ra trường của sinh viên 1/6/2011

Kết quả hiển thị và tính được số năm công tác ra trường cho đến hiện tại. Bạn di chuột đến cuối ô kết quả cho Fill Handle hiện ra sau đó kéo xuống các ô còn lại để copy công thức. Bỏ nhấn chuột kết quả sẽ hiển thị

Trên đây là cú pháp của hàm DAYS, cách dùng cũng như ví dụ sử dụng hàm DAYS trong Excel. Thường thì hàm DAYS sẽ được kết hợp với những hàm khác như hàm TODAY chẳng hạn để tính toán khoảng thời gian nào đó. Nếu chưa rõ phần nào hãy comment bên dưới nhé các bạn.

Bình luận