Cách dùng Hàm COUNT đếm ô trong Excel

Khi làm việc với bảng tính nhiều dữ liệu trong Excel đôi lúc chúng ta cần phải đếm số ô hay dữ liệu nào đó. Việc đếm thủ công vừa mất thời gian vừa không chính xác. Rất may mắn Excel hỗ trợ 1 hàm thực hiện công việc này giúp chúng ta, hàm đó là hàm COUNT. Trong bài học này chúng ta cùng học cách sử dụng hàm COUNT trong Excel bạn nhé

Cú pháp hàm COUNT trong Excel

Hàm COUNT trong Excel có công thức tương đối đơn giản

=COUNT(Value1, [Value2],....).

Trong đó:

  • Value1 là tham số bắt buộc phải có trong công thức. Đây là giá trị đầu tiên để tham chiếu hoặc vùng chọn để đếm ô giá trị.
  • Value2 là tham số không bắt buộc, chỉ có thể để đếm tối đa 255 tham số, ô tham chiếu hoặc vùng chọn bổ sung mà bạn muốn đếm giá trị ô.

Lưu ý khi dùng hàm COUNT

  • Hàm COUNT chấp nhận những tham số cần đếm là các số, ngày tháng hay viết dưới dạng văn bản của số.
  • Các giá trị logic, số dưới dạng văn bản nhập trực tiếp vào danh sách các tham số trong hàm COUNT sẽ được đếm.
  • Các tham số có thể chứa hoặc tham chiếu đến các kiểu dữ liệu khác nhau, nhưng hàm COUNT sẽ chỉ đếm số mà thôi.
  • Với những trường hợp ngoại lệ như các giá trị logic, văn bản hoặc các giá trị không thể dưới dạng số thì phải dùng COUNTA.
  • Nếu muốn đếm một số nào với điều kiện cho trước thì cần dùng hàm COUNTIF.
  • Nếu muốn đếm một số nào với nhiều điều kiện cho trước thì cần dùng hàm COUNTIF.

Cách sử dụng hàm COUNT trong Excel

Chúng ta sẽ xem ví dụ dưới đây để biết cách dùng hàm COUNT trong Excel.

Dưới đây là bảng thống kê số lượng mặt hàng báng ra. Chúng ta sẽ cần đếm xem có bao nhiêu loại sách mặt hàng đã được bán

 

Nhân viênMặt hàngSố lượngNgày Bán
PhongCam1015/1/2020
QuânQuýt1516/3/2020
QuânMít2017/3/2020
QuânDừa2518/3/2020


Tại ô kết quả bất kỳ, bạn sẽ nhập công thức =COUNT(C2:C5)  rồi nhấn Enter để thực hiện hàm.

Kết quả cuối cùng sẽ cho ra 4 là tổng số loại quả được bán ra.

Cách dùng Hàm COUNT đếm ô trong Excel 1

Ngoài ra, bạn có thể thực hiện với vùng dữ liệu khác và cũng cho ra kết quả tương tự =COUNT(D2:D5)

Cách dùng Hàm COUNT đếm ô trong Excel 2

Tuy nhiên nếu bạn nhập công thức để đếm số ô tại cột A và B thì sẽ không ra kết quả, do dữ liệu cột không phải là dữ liệu số. Để đếm ô chứa dữ liệu không phải là dạng số, bạn sẽ phải sử dụng hàm COUNTA.

Cách dùng Hàm COUNT đếm ô trong Excel 3

Trên đây là cách sử dụng hàm COUNT trong Excel cùng các ví dụ đơn giản minh họa. Thông thường COUNT ít được sử dụng bằng COUNTA do COUNT bị hạn chế trong việc đếm dữ liệu. Chúc các bạn học tốt.

Bình luận