Công Thức Và Hàm Excel

Chào mừng bạn đến với hướng dẫn về Công thức Excel của chúng mình ! Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng công thức và hàm trong Excel hoặc một ứng dụng bảng tính khác (chẳng hạn như Google Trang tính), bạn đã đến đúng nơi! Cho dù bạn là người mới sử dụng bảng tính hay là người dùng bảng tính nâng cao hơn, hướng dẫn này được thiết kế để chỉ cho bạn cách sử dụng các công thức và hàm khác nhau để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống thực.

Các công thức này hoạt động gần như giống hệt nhau trong hầu hết các chương trình bảng tính, vì vậy bạn có thể làm việc với hướng dẫn này ngay cả khi bạn không có Excel. Những kỹ năng này sẽ hoạt động trong Google Sheet, LibreOffice, OpenOffice và nhiều chương trình bảng tính khác. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng chúng mình sẽ sử dụng Excel 2019 và 2016 trong suốt hướng dẫn này, vì vậy bạn có thể nhận thấy một số khác biệt nhỏ nếu bạn đang sử dụng một chương trình khác.

Nếu bạn chưa bao giờ tạo công thức trước đây, thì không sao cả! Hướng dẫn này bắt đầu với những kiến thức cơ bản tuyệt đối về tạo công thức và dần dần nâng cao lên đến một số công thức nâng cao hơn. Nhưng trước khi bắt đầu, bạn sẽ muốn hiểu cơ bản về cách điều hướng chương trình bảng tính của mình. Bạn có thể xem lại một trong các hướng dẫn bảng tính khác của chúng mình để tìm hiểu thêm:

  • Học Excel 2019

Nếu bạn đã có hiểu biết cơ bản về cách hoạt động của bảng tính, bạn đã sẵn sàng đi sâu vào và bắt đầu. Trong suốt hướng dẫn này, bạn sẽ tìm thấy sự kết hợp của các bài học viết, video và phần tương tác sẽ giải thích những điều cơ bản về công thức và hướng dẫn bạn qua các tình huống thực tế, nơi bạn sẽ sử dụng công thức để giải quyết vấn đề!

Danh mục bài học Công thức Excel

MỤC LỤC BÀI HỌC

Khái niệm cơ bản về công thức và hàm

Hàm Excel phổ biến nhất

Hàm trong Excel theo thứ tự chữ cái

Mẹo sử dụng công thức Excel