Hàm CONCATENATE kết hợp ô trong Excel

Có thể không biết là Excel có một hàm tích hợp có chức năng tương tự băng keo ( băng dính) đó là hàm CONCATENATE. Trong bài học Excel này chúng ta sẽ sử dụng hàm CONCATENATE kết hợp ô trong Excel này nhé các bạn

CONCATENATE cho phép bạn kết hợp hai hoặc nhiều thứ trong một ô; và mặc dù có tên dài nhưng nó thực sự dễ sử dụng. Nó hoạt động theo cùng một cách trong tất cả các phiên bản Excel, cũng như trong các ứng dụng bảng tính khác như Google Trang tính.

Nếu bạn chưa bao giờ sử dụng các hàm Excel trước đây, bạn có thể muốn xem bài học Hàm từ hướng dẫn Công thức Excel của chúng tôi trước để tìm hiểu các kiến thức cơ bản.

Kết hợp tên

Giả sử chúng tôi có một bảng tính thông tin liên hệ với họ và tên trong các cột riêng biệt và chúng tôi muốn kết hợp chúng để có được tên đầy đủ của mỗi người. Trong hình ảnh bên dưới, bạn có thể thấy rằng tên đầu tiên nằm trong cột B và họ trong cột A. Công thức của chúng ta sẽ đi trong ô C2.

Trước khi chúng ta bắt đầu nhập công thức, có một điều quan trọng bạn cần biết: CONCATENATE sẽ kết hợp chính xác những gì bạn yêu cầu nó kết hợp và không có gì khác. Nếu bạn muốn dấu chấm câu, dấu cách hoặc bất kỳ chi tiết nào khác xuất hiện trong ô, bạn cần phải yêu cầu CONCATENATE bao gồm nó. Trong trường hợp này, chúng tôi muốn các tên có một khoảng trắng ở giữa chúng ( vì vậy chúng tôi sẽ cần thêm một đối số có chứa một khoảng trắng. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ cần ba đối số:

B2 (Họ)

"" (khoảng trắng trong dấu ngoặc kép)

A2 (Tên)

Bây giờ chúng ta đã có các đối số của mình, chúng ta có thể nhập công thức sau vào ô E2:

=CONCATENATE(B2, " ", A2)

Trong phiên bản Excel hiện tại, bạn có thể sử dụng hàm CONCAT mới thay vì hàm CONCATENATE. Hai chức năng hoạt động theo cùng một cách.

Cũng giống như bất kỳ hàm nào, cú pháp rất quan trọng. Đảm bảo bắt đầu bằng dấu bằng và phân tách từng đối số bằng dấu phẩy. Lưu ý: Tùy thuộc vào nơi bạn sống, bạn có thể cần tách các đối số bằng dấu chấm phẩy (;) thay vì dấu phẩy.

Đó là nó! Khi bạn nhấn Enter, nó sẽ hiển thị tên đầy đủ: Barnes  Carissa 

Bây giờ bạn có thể sử dụng fill handle nhấp và kéo chốt điền xuống qua ô E15 và nó sẽ hiển thị tên đầy đủ của từng người.

Kết hợp số và văn bản

Bạn thậm chí có thể sử dụng CONCATENATE để kết hợp số và văn bản. Ví dụ: giả sử chúng ta đang sử dụng Excel để theo dõi hàng tồn kho của cửa hàng. Chúng tôi hiện có 25 quả táo trong kho, nhưng 25 quả và táo ở các ô riêng biệt. Chúng tôi muốn kết hợp chúng thành một ô để nó trông giống như sau:

Để làm điều này, chúng tôi sẽ cần kết hợp ba điều:

  • C3(số lượng trong kho)
  • " " (không gian)
  • C2 (tên sản phẩm)

Nhập công thức sau vào ô B4:

=CONCATENATE(C3, " ", C2)

Giả sử chúng ta muốn nó nói Chúng ta có 25 quả táo. Chúng tôi sẽ chỉ cần thêm một đối số ở đầu cho biết Chúng tôi có: =CONCATENATE("Chúng ta có ",C3, " ", C2) Nếu muốn, bạn có thể thêm nhiều đối số hơn nữa để tạo các câu lệnh phức tạp hơn. Chỉ cần lưu ý rằng cú pháp luôn cần phải chính xác, nếu không công thức có thể không hoạt động và sẽ dễ mắc lỗi hơn với một công thức dài hơn.

Bình luận