Hàm FIND, FINDB

Khi làm việc với bảng dữ liệu trong Excel sẽ rất khó trong việc tìm kiếm dữ liệu thủ công. Rất may Excel hỗ trợ chúng ta rất nhiều hàm tìm kiếm. Bài viết chúng mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về 2 hàm tìm kiếm được sử dụng khá nhiều trong Excel đó là hàm FinD và FindB. Dưới đây là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cú pháp công thức và cách dùng hàm FIND và FINDB trong Microsoft Excel các bạn nhé

Chức năng của hàm Hàm FIND, FINDB trong Excel

Hàm Find, FindB trong Excel cho phép người sử dụng tìm một chuỗi văn bản trong một văn bản khác và trả về giá trị là vị trí xuất hiện chuỗi văn bản cần tìm trong văn bản tham chiếu. Tùy vào các ngôn ngữ mặc định khác nhau mà các bạn áp dụng hàm FIND hay FINDB cho đúng.

Hàm Find, FindB có thể không khả dụng ở mọi ngôn ngữ.

Hàm FIND nhằm để dùng trong các ngôn ngữ sử dụng bộ ký tự byte đơn (SBCS), còn hàm FINDB nhằm để dùng với những ngôn ngữ sử dụng bộ ký tự byte kép (DBCS). Thiết đặt ngôn ngữ mặc định trong máy tính của bạn sẽ ảnh hưởng tới giá trị trả về theo cách như sau:

Hàm FIND luôn luôn đếm mỗi ký tự là 1, cho dù đó là byte đơn hay byte kép, bất kể thiết đặt ngôn ngữ mặc định là gì.

Hàm FINDB đếm mỗi ký tự byte kép là 2 khi bạn đã cho phép soạn thảo một ngôn ngữ hỗ trợ DBCS, sau đó đặt nó làm ngôn ngữ mặc định. Nếu không, hàm FINDB đếm mỗi ký tự là 1.

Các ngôn ngữ hỗ trợ DBCS bao gồm Tiếng Nhật, Tiếng Trung Quốc (Giản thể), Tiếng Trung Quốc (Phồn thể) và Tiếng Hàn Quốc.

Cú pháp hàm FIN, FINDB trong Excel

FIND(find_text, within_text, [start_num]) FINDB(find_text, within_text, [start_num])

Cú pháp của hàm FIND và FINDB có các đối số sau đây:

 • Find_text    Bắt buộc. Văn bản mà bạn muốn tìm.
 • Within_text    Bắt buộc. Văn bản có chứa văn bản mà bạn muốn tìm.
 • Start_num    Tùy chọn. Chỉ rõ ký tự bắt đầu tìm tại đó. Ký tự thứ nhất của within_text là ký tự số 1. Nếu bạn bỏ qua start_num, thì nó được giả định là 1.

Lưu ý khi sử dụng FIND và FINDB

 • Hàm FINDFINDB phân biệt chữ hoa chữ thường và không cho phép dùng ký tự đại diện. Nếu bạn không muốn tìm kiếm phân biệt chữ hoa chữ thường hoặc muốn dùng ký tự đại diện, bạn có thể dùng hàm SEARCH và SEARCHB.
 • Nếu find_text là "" (văn bản trống), thì hàm FIND khớp với ký tự thứ nhất trong chuỗi tìm kiếm (đó là ký tự được đánh số là start_num hoặc 1).
 • Find_text không được chứa bất kỳ ký tự đại diện nào.
 • Nếu find_text không xuất hiện trong within_text, thì hàm FIND và FINDB trả về giá trị lỗi #VALUE! .
 • Nếu start_num không lớn hơn không, thì hàm FIND và FINDB trả về giá trị lỗi #VALUE! .
 • Nếu start_num lớn hơn độ dài của within_text, thì hàm FIND và FINDB trả về giá trị lỗi #VALUE! .
 • Dùng start_num để bỏ qua một số lượng ký tự được xác định. Ví dụ về dùng hàm FIND, giả sử bạn đang làm việc với chuỗi ký tự "AYF0093.YoungMensApparel". Để tìm số thứ tự của chữ "Y" thứ nhất trong phần mô tả của chuỗi ký tự, hãy đặt start_num bằng 8 để không tìm kiếm trong phần số sê-ri của văn bản. Hàm FIND bắt đầu tìm từ ký tự 8, tìm find_text ở ký tự kế tiếp và trả về số 9. Hàm FIND luôn luôn trả về số của các ký tự tính từ đầu của within_text, đếm các ký tự mà bạn bỏ qua nếu start_num lớn hơn 1.

Cách sử dụng FIND trong Excel

Ví dụ đơn giản sử dụng Find

Ví Dụ 1 

Minh Họa FIND
Dữ liệu
Miriam McGovern


Bảng sử dụng công thức FIND như sau 

Dữ liệuMinh Họa FIND
Miriam McGovernCông thứcMô tảKết quả

=FIND("M",A2)Vị trí của chữ "M" thứ nhất trong ô A21

=FIND("m",A2)Vị trí của chữ "m" thứ nhất trong ô A26

=FIND("M",A2,3)Vị trí của chữ "M" thứ nhất trong ô A2, bắt đầu từ ký tự thứ ba8


Ví dụ 2: 

Dữ liệu

Sứ Cách điện #124-TD45-87

Cuộn dây Đồng #12-671-6772

Biến Trở #116010

Công thứcMô tả (Kết quả)Kết quả
=MID(A2,1,FIND(" #",A2,1)-1)Trích văn bản từ vị trí 1 tới vị trí "#" trong ô A2 (Sứ Cách điện)Sứ Cách điện
=MID(A3,1,FIND(" #",A3,1)-1)Trích văn bản từ vị trí 1 tới vị trí "#" trong ô A3 (Cuộn dây Đồng)Cuộn dây Đồng
=MID(A4,1,FIND(" #",A4,1)-1)Trích văn bản từ vị trí 1 tới vị trí "#" trong ô A4 (Biến Trở)Biến Trở


Ví dụ nâng cao sử dụng Find

Chúng ta có bảng dữ liệu sinh viên như sau: 

Họ và TênNgày nhập họcNgày tốt nghiệp 
FIND
Trương Văn An1/6/20071/6/2011Nguyễn Văn Bôn1/7/200710/7/2011Trần Như Chính2/7/20072/7/2014Nguyễn Văn Dê1/18/200711/18/2011Đặng Thị Én2/19/20076/19/2012Thu Hương Giang2/10/20072/6/2019Hoàng Thị Hòa2/11/20072/17/2019Đỗ Doanh Khánh3/12/20073/12/2011Nguyễn Thị Lành1/12/20072/12/2015Mạc Văn Mai1/12/20073/12/2013
Yêu cầu tìm vị trí xuất hiện lần thứ N của dấu cách trong Họ và tên sinh viên 

Để tìm vị trí xuất hiện dấu cách thứ 1 chúng ta áp dụng công thức sau:

=FIND(" ",A2)

Với dấu cách thứ 2 sử dụng công thức FIND tiếp với đối số Start_Num chính là vị trí xuất hiện dấu cách đầu tiên + 1. Sở dĩ phải cộng thêm 1 vì nếu không cộng FIND sẽ trả tìm kiếm luôn tại vị trí khoảng trống và trả về luôn vị trí đó. Lúc này công thức như sau

=FIND(" ",A2,FIND(" ",A2)+1)

Áp dụng 2 công thức vào bảng tính chúng ta thu được kết quả như sau

Hàm FIND, FINDB 1

Kết hợp với hàm MID chúng ta có thể tách riêng chuỗi Họ và tên để xử lý

Công thức tách Họ

=MID(A2,1,FIND(" ",A2)-1)

Hàm MID sẽ trích xuất chuỗi họ và tên từ vị trí đầu tiên của chuỗi, số ký tự trích bằng vị trí khoảng trắng đầu tiên trừ đi 1. Chúng ta sẽ thu được Họ của sinh viên

Ví dụ sinh viên Trương Văn An chúng ta chúng ta có công thức MID như sau

=MID("Trương Văn An,1,7-1) =MID("Trương Văn An,1,6)  chúng ta thu được Trương

Công thức tách Tên

=MID(A2,FIND(" ",A2,FIND(" ",A2)+1)+1,LEN(A2)-FIND(" ",A2,FIND(" ",A2)+1))

Hàm MID sẽ trích xuất chuỗi họ và tên từ vị trí thứ 2 xuất hiện khoảng trắng cộng thêm 1, số ký tự trích bằng độ dài chuỗi trừ đi vị trí xuất hiện khoảng trắng thứ 2 cộng thêm 1 (Nếu không cộng 1 thì sẽ trích xuất cả khoảng trắng)

=> Chúng ta thu được tên sinh viên

Ví dụ sinh viên Trương Văn An chúng ta chúng ta có công thức MID như sau

FIND(" ",A2)+1)+1 =11+1 =12

LEN(A2)-FIND(" ",A2,FIND(" ",A2)+1) =13-11=2

=MID("Trương Văn An",12,2) cho ra tên An

Công thức tách tên lót

=MID(A2,FIND(" ",A2)+1,FIND(" ",A2,FIND(" ",A2)+1)-FIND(" ",A2)) 

Hàm MID sẽ trích xuất chuỗi họ và tên từ vị trí đấu tiên xuất hiện khoảng trắng cộng thêm 1, số ký tự trích bằng vị trí xuất hiện khoảng trắng thứ 2 cộng thêm 1 trừ đi vị trí xuất hiện khoảng trắng đầu tiên

Hàm FIND, FINDB 2

Hàm FIND, FINDB trong Excel cơ bản tương đối dễ sử dụng thế nhưng trong thực tế chung ta thường sử dụng hàm FIND này kết hợp với các hàm khác nhằm thu lại kết quả mong muốn. Hi vọng với hướng dẫn trên các bạn đã nắm rõ được cách sử dụng được hàm FIND này. Chúc các bạn học tốt!

Bình luận