Tables Bảng trong PowerPoint

Tables (Bảng) là một công cụ khác mà bạn có thể sử dụng để hiển thị thông tin trong PowerPoint. Bảng là một lưới các ô được sắp xếp theo hàng và cột. Các bảng hữu ích cho các tác vụ khác nhau, bao gồm trình bày thông tin văn bản và dữ liệu số. Bạn thậm chí có thể tùy chỉnh các bảng để phù hợp với bản trình bày của mình.. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chèn và sử dụng Table trong PowerPoint các bạn cùng chú ý theo dõi nhé

Để chèn một bảng:

Từ tab Insert (Chèn), bấm vào lệnh Table (Bảng).

Di chuột qua lưới ô vuông để chọn số cột và hàng mong muốn trong bảng. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chèn một bảng có năm hàng và năm cột (5x5).

Tables Bảng trong PowerPoint 1

Bảng sẽ xuất hiện trên trang chiếu đang được chọn. Trong ví dụ của chúng mình, đó là slide 12

Nhấp vào bất kỳ đâu trong bảng và bắt đầu nhập để thêm văn bản. Bạn cũng có thể sử dụng phím Tab hoặc phím mũi tên trên bàn phím để điều hướng qua bảng.

Tables Bảng trong PowerPoint 2

Bạn cũng có thể chèn bảng bằng cách nhấp vào lệnh Insert Table (Chèn bảng) trong placeholder trình giữ chỗ.

Tables Bảng trong PowerPoint 3

Sửa đổi bảng

PowerPoint bao gồm một số tùy chọn để tùy chỉnh bảng, bao gồm di chuyển và thay đổi kích thước, cũng như thêm hàng và cột.

Để di chuyển bảng:

Nhấp và kéo cạnh của bảng để di chuyển nó đến vị trí mới trên trang chiếu.

Tables Bảng trong PowerPoint 4

Để thay đổi kích thước bảng:

Nhấp và kéo các chốt điều chỉnh kích thước cho đến khi bảng có kích thước mong muốn.

Tables Bảng trong PowerPoint 5

Để thêm một hàng hoặc cột:

Bấm vào ô bên cạnh vị trí bạn muốn thêm hàng hoặc cột. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chọn ô có nội dung Đỗ Duy Bôn

Tables Bảng trong PowerPoint 6

Bấm vào tab Layout (Bố trí) ở phía bên phải của thanh Ribbon

Định vị nhóm Rows & Columns (Hàng & Cột). Nếu bạn muốn chèn một hàng mới, hãy chọn Chèn bên trên (Insert Above) hoặc Chèn bên dưới (Insert Below). Nếu bạn muốn chèn một cột mới, hãy chọn Chèn Trái (Insert Left) hoặc Chèn Phải (Insert Right).

Tables Bảng trong PowerPoint 7

Hàng hoặc cột mới sẽ xuất hiện.

Tables Bảng trong PowerPoint 8

Để xóa một hàng hoặc cột:

Chọn hàng hoặc cột mong muốn. Trong ví dụ của chúng mình, chúng mình sẽ chọn hàng trống ở trong bảng.

Tables Bảng trong PowerPoint 9

Từ tab Layout (Bố cục) trong nhóm Rows & Columns group (Hàng & Cột), hãy nhấp vào lệnh Delete (Xóa), sau đó chọn Delete Rows (Xóa Hàng) hoặc Delete Columns (Xóa Cột) từ menu.

Tables Bảng trong PowerPoint 10

Hàng hoặc cột đã chọn sẽ bị xóa.

Tables Bảng trong PowerPoint 11

Bạn cũng có thể truy cập các lệnh Chèn Xóa bằng cách nhấp chuột phải vào bảng.

Tables Bảng trong PowerPoint 12

Để xóa bảng:

Bấm vào cạnh của bảng bạn muốn xóa, sau đó nhấn phím Backspace hoặc Delete trên bàn phím của bạn.

Sửa đổi bảng bằng tab Bố cục (Layout)

Khi bạn chọn một bảng, các tab Design (Thiết kế) và Bố cục (Layout) sẽ xuất hiện ở phía bên phải của Ruy-băng. Bạn có thể thực hiện nhiều thay đổi đối với bảng bằng các lệnh trên tab Layout (Bố cục).

Tùy chỉnh bảng

PowerPoint giúp bạn dễ dàng thay đổi giao diện các bảng của mình. Ví dụ: bạn có thể nhanh chóng áp dụng các kiểu bảng khác nhau và tùy chỉnh đường viền bảng.

Để áp dụng một kiểu bảng:

Chọn bất kỳ ô nào trong bảng của bạn, sau đó nhấp vào tab Design (Thiết kế) ở phía bên phải của thanh công cụ Ribbon

Tìm nhóm Table Styles (Kiểu bảng), sau đó nhấp vào mũi tên thả xuống More (Thêm) để xem các kiểu bảng có sẵn.

Tables Bảng trong PowerPoint 13

Chọn kiểu mong muốn.

Tables Bảng trong PowerPoint 14

Kiểu bảng đã chọn sẽ được áp dụng.

Để thay đổi các tùy chọn kiểu bảng:

Bạn có thể bật hoặc tắt các tùy chọn khác nhau để thay đổi giao diện của bảng. 

Có một số tùy chọn: 

  • Header Row Hàng tiêu đề
  • Total Row Hàng tổng
  • Banded Rows Hàng có dải
  • First Column Cột đầu tiên
  • Last Column Cột cuối cùng 
  • Banded Columns Cột có dải.

Chọn bất kỳ ô nào trong bảng của bạn.

Từ tab Design (Thiết kế), chọn hoặc bỏ chọn các tùy chọn mong muốn trong nhóm Table Style Options Tùy chọn Kiểu Bảng.

Tables Bảng trong PowerPoint 15

Các tùy chọn này có thể ảnh hưởng đến kiểu bảng của bạn theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào loại nội dung trong bảng của bạn. Bạn có thể cần thử nghiệm với một vài tùy chọn để tìm ra phong cách chính xác mà bạn muốn.

Để thêm đường viền vào bảng:

Bạn có thể thêm đường viền để giúp xác định các phần khác nhau của bảng. Một số kiểu bảng nhất định có thể tự động bao gồm các đường viền, nhưng thật dễ dàng để thêm chúng theo cách thủ công hoặc tùy chỉnh chúng. Bạn có thể kiểm soát đô dày, màu sắc và kiểu đường viền cho một số hoặc tất cả bảng.

Chọn các ô mà bạn muốn thêm đường viền. Trong ví dụ của chúng mình chúng mình sẽ chọn mọi ô trong bảng

Từ tab Design (Thiết kế), chọn Line Style (Kiểu đường kẻ), Độ đậm của đường kẻMàu bút mong muốn.

Tables Bảng trong PowerPoint 16

Bấm vào mũi tên thả xuống Borders (Viền), sau đó chọn border type (kiểu viền) mong muốn.

Tables Bảng trong PowerPoint 17

Đường viền sẽ được thêm vào các ô đã chọn.

Tables Bảng trong PowerPoint 18

Để loại bỏ đường viền, hãy chọn các ô mong muốn, bấm vào lệnh Borders và chọn No Border.

Bình luận