Chèn Audio trong PowerPoint

PowerPoint cho phép bạn thêm âm thanh vào bản thuyết trình của mình. Ví dụ: bạn có thể thêm nhạc nền vào một slide hiệu ứng âm thanh vào một slide khác và thậm chí ghi lại lời tường thuật hoặc bình luận của riêng bạn. Sau đó, bạn có thể chỉnh sửa âm thanh để tùy chỉnh nó cho bản thuyết trình của mình. Bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách chèn Audio trong PowerPoint các bạn nhé

Để chèn âm thanh từ tệp:

Trong ví dụ dưới đây chúng mình sẽ chèn một tệp âm thanh được lưu cục bộ trên máy tính. Nếu bạn muốn làm việc với ví dụ này hay tải 1 file nhạc bất kỳ

Từ tab Insert (Chèn), nhấp vào mũi tên thả xuống Audio (Âm thanh), sau đó chọn Audio on My PC (Âm thanh trên PC) của tôi.

Định vị và chọn tệp âm thanh mong muốn, sau đó nhấp vào Insert

Tệp âm thanh sẽ được thêm vào trang chiếu.

Ghi lại âm thanh của riêng bạn

Đôi khi bạn có thể muốn ghi âm trực tiếp vào bản trình bày. Ví dụ: bạn có thể muốn bản trình bày bao gồm tường thuật. Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn có micrô tương thích với máy tính của mình; nhiều máy tính có micrô tích hợp hoặc micrô có thể được cắm vào máy tính.

Để ghi âm thanh:

Từ tab Insert (Chèn), nhấp vào mũi tên thả xuống Audio (Âm thanh), sau đó chọn Record Audio (Ghi âm thanh).

Nhập tên cho bản ghi âm nếu bạn muốn.

Nhấp vào nút Ghi để bắt đầu ghi.

Khi bạn ghi xong, hãy nhấp vào nút Stop (Dừng).

Để xem trước bản ghi của bạn, hãy nhấp vào nút Play (Phát)

Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào OK. Tệp âm thanh sẽ được chèn vào trang chiếu.

Làm việc với âm thanh

Để xem trước tệp âm thanh:

Nhấp vào một tệp âm thanh để chọn nó.

Nhấp vào nút Play/Pause (Phát / Tạm dừng) bên dưới tệp âm thanh. Âm thanh sẽ bắt đầu phát và dòng thời gian tới nút  Play/Pause (Phát / Tạm dừng) sẽ xuất hiện.

Để chuyển đến một phần khác của tệp, hãy nhấp vào bất kỳ đâu trên timeline dòng thời gian.

Để di chuyển tệp âm thanh:

Nhấp và kéo để di chuyển tệp âm thanh đến vị trí mới trên trang chiếu.

Để xóa tệp âm thanh:

Chọn tệp âm thanh bạn muốn xóa, sau đó nhấn phím Backspace hoặc Delete trên bàn phím của bạn.

Chỉnh sửa âm thanh

Bạn có thể sửa đổi các tệp âm thanh của mình bằng các lệnh trên tab Playback . Ví dụ: nếu bạn thêm một bài hát vào một trang chiếu, bạn có thể cắt nó để chỉ phát một đoạn ngắn. Bạn cũng có thể thêm phần to dần (fade in) và  nhỏ dần dần (fade out) và có thể thêm dấu trang cho phép bạn chuyển đến các điểm cụ thể trong tệp âm thanh.

Để cắt một tệp âm thanh:

Chọn tệp âm thanh, sau đó nhấp vào tab Playback trên Ribbon.

Nhấp vào Lệnh Trim Audio

Một hộp thoại sẽ xuất hiện. Sử dụng cán xanh để đặt thời gian bắt đầu và cán đỏ để đặt thời gian kết thúc.

Để xem trước tệp audio (âm thanh), hãy nhấp vào Nút Play

Điều chỉnh lại phạm vi cắt nếu cần, sau đó bấm OK.

Để thêm Fade In và Face Out 

Trên tab Playback định vị trường Fade In: và Fade Out:.

Nhập các giá trị mong muốn hoặc sử dụng mũi tên lên và xuống để điều chỉnh thời gian.

Để thêm dấu trang:

Nhấp vào timeline (dòng thời gian) để tìm phần mong muốn của tệp âm thanh.

Từ tab Playback (Phát lại), nhấp vào Lệnh Add Bookmark (Thêm Dấu trang).

Dấu trang (bookmark) sẽ xuất hiện trên dòng thời gian. Nhấp vào dấu trang để chuyển đến vị trí đó.

Tùy chọn âm thanh Audio Options

Bạn có thể đặt các tùy chọn khác để kiểm soát cách phát tệp âm thanh của mình. Chúng được tìm thấy trong nhóm Audio Options (Tùy chọn âm thanh) trên tab Playback (Phát lại).

  • Volume (Âm lượng): Điều này thay đổi âm lượng âm thanh.
  • Start (Bắt đầu): Điều này kiểm soát việc tệp âm thanh bắt đầu tự động hoặc khi con chuột được nhấp.
  • Hide During Show (Ẩn Trong khi Hiển thị): Thao tác này sẽ ẩn biểu tượng âm thanh trong khi trình chiếu đang phát.
  • Play Across Slides (Phát qua các trang trình bày): Thao tác này tiếp tục phát tệp âm thanh trên nhiều trang trình bày thay vì chỉ trang trình bày hiện tại.
  • Loop until Stopped (Lặp cho đến khi bị dừng): Thao tác này sẽ phát lại tệp âm thanh cho đến khi nó bị dừng.
  • Rewind after Playing (Tua lại sau khi phát): Thao tác này sẽ trả lại tệp âm thanh về đầu khi phát xong.

Để thay đổi biểu tượng âm thanh:

Theo mặc định, tệp âm thanh sẽ xuất hiện dưới dạng biểu tượng loa trong trang chiếu. Nếu muốn, bạn có thể thay đổi biểu tượng thành một hình ảnh khác.

Chọn tệp âm thanh, sau đó nhấp vào tab Format (Định dạng).

Bấm vào Lệnh Change Picture (Thay đổi Hình ảnh)

Hộp thoại Insert Pictures (Chèn ảnh sẽ xuất hiện). Bấm Browse để chọn một tệp từ máy tính của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ tìm kiếm hình ảnh trực tuyến để tìm hình ảnh trực tuyến. 

Để biết thông tin về các hiệu chỉnh, điều chỉnh màu sắc, đường viền, hình dạng và hiệu ứng, hãy xem lại bài học của chúng mình về Định dạng ảnh.

Bình luận