In ấn - Printing PowerPoint

Giới thiệu

Mặc dù bản thuyết trình PowerPoint được thiết kế để xem trên máy tính, nhưng đôi khi bạn muốn in chúng. Bạn thậm chí có thể in các phiên bản tùy chỉnh của bản thuyết trình, điều này có thể đặc biệt hữu ích khi trình chiếu slide của bạn. Ngăn In trong PowerPoint giúp bạn dễ dàng xem trước và in bản thuyết trình của mình. Dưới đây là cách In ấn Printing PowerPoint các bạn cùng theo dõi nhé

In bố cục

PowerPoint cung cấp một số bố cục để bạn lựa chọn khi in bản thuyết trình. Bố cục bạn chọn chủ yếu phụ thuộc vào lý do bạn in trình chiếu. Có bốn loại bố cục in.

Full Page Slides ( Toàn bộ page slide) Tính năng này in toàn bộ trang cho mỗi slide trong bản thuyết trình của bạn. Bố cục này hữu ích nhất nếu bạn cần xem lại hoặc chỉnh sửa bản in của bản thuyết trình của mình.

xem trước bản in slide toàn trang

Notes Pages (Trang ghi chú): Tính năng này in từng slide, cùng với mọi ghi chú của người thuyết trình cho slide. Nếu bạn đã chèn nhiều ghi chú cho mỗi slide, bạn có thể giữ một bản in của các ghi chú bên mình khi trình bày.

Outline: Chế độ này in ra một phác thảo tổng thể của trình chiếu. Bạn có thể sử dụng điều này để xem lại cách tổ chức trình chiếu của mình và chuẩn bị trình chiếu.

Handouts (Tài liệu phát tay): Chế độ này in các phiên bản hình thu nhỏ của mỗi slide, với không gian tùy chọn cho ghi chú. Bố cục này đặc biệt hữu ích nếu bạn muốn cung cấp cho khán giả của mình một bản sao thực của bản thuyết trình. Không gian tùy chọn cho phép họ ghi chú trên mỗi slide.

Để truy cập ngăn In (Print pane):

Chọn tab File . Cửa sổ Backstage view sẽ xuất hiện.

Chọn Print. Ngăn In (Print)  sẽ xuất hiện.

Bạn cũng có thể truy cập ngăn In bằng cách nhấn Ctrl + P trên bàn phím.

Để in bản thuyết trình:

Chọn tab File. Cửa sổ Backstage view sẽ xuất hiện.

Chọn Print. Ngăn In sẽ xuất hiện.

Chọn máy in (printer) và phạm vi in (print range) mong muốn.

Chọn bố cục in (print layout) và cài đặt màu (color) mong muốn.

Khi bạn hoàn tất việc sửa đổi cài đặt, hãy nhấp vào Print (In).

Đôi khi việc in bản thuyết trình PowerPoint sẽ giúp bạn tăng hiệu quả của việc thuyết trình. Cách in ấn trong PowerPoint tương đối đơn giản chỉ vài thao tác đơn giản là bạn có thể in ngay bản thuyết trình của mình rồi. Chúc các bạn thành công!

Bình luận