Liên kết (Link) trong PowerPoint

Bất cứ khi nào bạn sử dụng Internet, bạn sử dụng Hyperlink (siêu liên kết) (còn được gọi là liên kết) để điều hướng từ trang web này sang trang web khác. Nếu bạn muốn bao gồm một địa chỉ web hoặc địa chỉ email trong bản thuyết trình PowerPoint của mình, bạn có thể chọn định dạng nó dưới dạng một liên kết để một người có thể dễ dàng nhấp vào nó. Cũng có thể liên kết đến các tệp và các trang trình bày khác trong bản trình bày. Dưới đây là cách sử dụng liên kết (Link) trong PowerPoint mà học TV muốn gửi tới các bạn

Về liên kết

Liên kết có hai phần cơ bản: địa chỉ của trang web, địa chỉ email hoặc vị trí khác mà chúng đang liên kết đến; và văn bản hiển thị, cũng có thể là hình ảnh hoặc hình dạng. Ví dụ: địa chỉ có thể là https://www.youtube.com và YouTube có thể là văn bản hiển thị. Trong một số trường hợp, văn bản hiển thị có thể giống với địa chỉ. Khi bạn đang tạo một liên kết trong PowerPoint, bạn sẽ có thể chọn cả địa chỉ và văn bản hoặc hình ảnh hiển thị.

Để chèn một liên kết:

Chọn hình ảnh hoặc văn bản bạn muốn tạo liên kết.

Bấm chuột phải vào văn bản hoặc hình ảnh đã chọn, sau đó bấm vào Link (Liên kết). Bạn cũng có thể chuyển đến tab Insert (Chèn) và nhấp vào Lệnh Hyperlink  (liên kết).

Hộp thoại Insert Hyperlink (Chèn siêu liên kết) sẽ mở ra.

Nếu bạn đã chọn văn bản, các từ sẽ xuất hiện trong trường Text to display (Văn bản để hiển thị) ở trên cùng. Bạn có thể thay đổi văn bản này nếu bạn muốn.

Nhập địa chỉ bạn muốn liên kết vào trường Address (Địa chỉ)

Bấm OK. Văn bản hoặc hình ảnh bạn đã chọn bây giờ sẽ là một liên kết đến địa chỉ web.

Để chèn một liên kết đến một địa chỉ email:

Bấm chuột phải vào văn bản hoặc hình ảnh đã chọn, sau đó bấm vào Hyperlink (Siêu liên kết)

Hộp thoại Insert Hyperlink (Chèn siêu liên kết) sẽ mở ra.

Ở bên trái của hộp thoại, nhấp vào Địa chỉ Email (Email Address)

Nhập địa chỉ email bạn muốn kết nối vào hộp Email Address (Địa chỉ Email), sau đó bấm OK.

PowerPoint thường nhận dạng địa chỉ email và địa chỉ web khi bạn nhập và sẽ tự động định dạng chúng dưới dạng liên kết sau khi bạn nhấn phím Enter hoặc phím cách.

Để mở và kiểm tra một liên kết:

Sau khi bạn tạo một liên kết, bạn nên kiểm tra nó. Bấm chuột phải vào liên kết, sau đó bấm Open Link (Mở liên kết)

Trình duyệt web của bạn sẽ mở và sau đó điều hướng đến trang được liên kết. Nếu nó không hoạt động, hãy kiểm tra địa chỉ liên kết xem có lỗi chính tả nào không.

Để mở liên kết trong khi xem trình chiếu của bạn, hãy nhấp vào liên kết.

Để xóa một liên kết:

Nhấp chuột phải vào liên kết.

Nhấp vào Remove Link (Xóa liên kết).

Trong PowerPoint, bạn có thể sử dụng liên kết để liên kết đến các tài nguyên không trực tuyến. Để tạo một cách nhanh chóng để tham chiếu đến một trang chiếu khác trong bản thuyết trình của bạn, bạn có thể tạo một liên kết đến trang chiếu đó. Nếu bạn cần truy cập một tệp được lưu trữ trên máy tính của mình, bạn có thể tạo liên kết đến tệp đó. Ngoài ra, PowerPoint cho phép bạn định dạng hình ảnh và hình dạng dưới dạng liên kết.

Sử dụng hình dạng và hình ảnh làm liên kết

Đôi khi bạn có thể muốn định dạng các đối tượng bao gồm hình dạng, hộp văn bản và hình ảnh dưới dạng liên kết. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn muốn đối tượng hoạt động như một nút (button). Để thực hiện việc này, hãy nhấp chuột phải vào đối tượng mong muốn và chọn Hyperlink (Liên kết) từ menu xuất hiện. Bấm vào đối tượng trong bản thuyết trình để mở liên kết.

Để chèn một liên kết đến một slide khác:

Bấm chuột phải vào văn bản hoặc hình ảnh đã chọn, sau đó bấm vào Hyperlink 

Hộp thoại Insert Hyperlink (Chèn siêu liên kết) sẽ xuất hiện.

Ở bên trái của hộp thoại, nhấp vào Place in this Document.

Danh sách các trang trình bày khác trong bản trình bày của bạn sẽ xuất hiện. Bấm vào tên của slide (trang chiếu) mà bạn muốn liên kết đến.

Bấm vào OK .

 Văn bản hoặc hình ảnh bây giờ sẽ là một liên kết đến trang trình bày bạn đã chọn.

Thêm liên kết vào một hình dạng tương tự như tạo một nút hành động. Chúng ta sẽ nói thêm về cách biến một hình dạng thành một nút trong bài học về Action Buttons (Nút hành động) của chúng ta.

Để chèn một liên kết đến một tệp khác:

Bấm chuột phải vào văn bản hoặc hình ảnh đã chọn, sau đó bấm vào Hyperlink. 

Hộp thoại Insert Hyperlink (Chèn siêu liên kết) sẽ xuất hiện.

Ở bên trái của hộp thoại, nhấp vào Existing File or Webpage (Tệp hoặc Trang web) Hiện có.

Nhấp vào mũi tên thả xuống để duyệt tìm tệp của bạn.

Chọn tệp mong muốn.


Văn bản hoặc hình ảnh bây giờ sẽ là một liên kết đến tệp bạn đã chọn.

Nếu bạn muốn hiển thị bản trình bày của mình trên một máy tính khác với máy tính bạn đã sử dụng để tạo, thì liên kết của bạn đến một tệp khác có thể không hoạt động. Đảm bảo rằng bạn có một bản sao của tệp được liên kết trên máy tính mà bạn đang sử dụng để thuyết trình và luôn kiểm tra các liên kết trước khi thuyết trình.

Bình luận