Action Buttons (Các nút hành động)

Một công cụ khác mà bạn có thể sử dụng để kết nối với trang web, tệp, địa chỉ email hoặc slide được gọi là nút hành động. Các nút tác vụ là những hình dạng có sẵn mà bạn có thể thêm vào bản trình bày và đặt để liên kết đến một trang chiếu khác, phát âm thanh hoặc thực hiện một hành động tương tự. Khi ai đó nhấp hoặc di chuột qua nút, hành động đã chọn sẽ xảy ra. Các nút hành động có thể làm nhiều việc giống như các liên kết. Nhờ những đặc tính này mà chúng đặc biệt hữu ích cho các bài thuyết trình tự chạy tại các gian hàng và kiốt. Dưới đây là cách sử dụng các nút hành động trong PowerPoint một cách chi tiết

Chèn các nút hành động

Bạn có thể chèn các nút hành động trên một trang chiếu cùng một lúc hoặc bạn có thể chèn một nút hành động sẽ hiển thị trên mọi trang chiếu. Tùy chọn thứ hai có thể hữu ích nếu bạn muốn mọi trang chiếu liên kết lại với một trang chiếu cụ thể, như trang tiêu đề hoặc mục lục.

Để chèn một nút hành động trên một trang trình bày:

Bấm vào tab Insert (Chèn).

Nhấp vào lệnh Shapes trong nhóm Illustrations. Một menu thả xuống sẽ xuất hiện với nút tác vụ nằm ở dưới cùng.

Chọn nút hành động (action button) mong muốn.

Chèn nút vào trang chiếu bằng cách nhấp vào vị trí mong muốn. Hộp thoại Action Settings (Cài đặt Hành động) sẽ xuất hiện.

Chọn tab Mouse Click (Nhấp chuột) hoặc Mouse Over (Di chuột qua). Chọn tab Mouse Click (Nhấp chuột) có nghĩa là nút hành động sẽ chỉ thực hiện hành động khi được nhấp. Việc chọn tab Mouse Over sẽ làm cho nút hành động thực hiện tác vụ của nó khi bạn di chuyển chuột qua nó.

Trong phần Action on click (Hành động khi nhấp), chọn Hyperlink to (Siêu liên kết tới) :, sau đó nhấp vào mũi tên thả xuống và chọn một tùy chọn từ menu.

Chọn hộp Play Sound (Phát âm thanh) nếu bạn muốn phát âm thanh khi nhấp vào nút tác vụ. Chọn âm thanh từ menu thả xuống hoặc chọn Âm thanh khác để sử dụng tệp âm thanh trên máy tính của bạn. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào OK.

Để chèn một nút hành động trên tất cả các trang trình bày:

Nếu bạn muốn thêm một nút hành động vào mọi trang chiếu, bạn có thể thực hiện việc này với một tính năng được gọi là Slide Master view. Tuy nhiên, việc sử dụng dạng xem Slide Master có thể hơi phức tạp nếu bạn chưa từng sử dụng nó. Nếu bạn định chỉnh sửa trang trình bày của mình theo cách này, bạn có thể muốn xem lại bài học Slide Master View tổng thể của chúng tôi trước.

 1. Nhấp vào tab View (Xem).
 2. Trong nhóm Master Views, hãy bấm vào Lệnh  Slide Master. Trong ngăn dẫn hướng bên trái, cuộn lên và chọn trang chiếu đầu tiên.
 3. Chuyển đến tab Insert (Chèn) và chọn action button từ cuối trình đơn Shapes . Bấm vào trang chiếu để thêm nút hành động và chọn các tùy chọn mong muốn từ hộp thoại xuất hiện.
 4. Quay lại tab Slide Master và nhấp vào Close Master View. Nút tác vụ mới giờ sẽ có trên mọi trang chiếu.
 5. Để chỉnh sửa, di chuyển hoặc xóa một nút hành động được chèn theo cách này, hãy nhấp vào tab View (Xem), sau đó nhấp vào Slide Master . Nhấp vào Close Master View sau khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào mong muốn.
 6. Nếu bạn nhận thấy rằng một nút hành động không xuất hiện trên các trang chiếu nhất định, bạn có thể cần phải bỏ chọn hộp Hide Background Graphics

Để kiểm tra một nút hành động:

Sau khi bạn tạo một nút hành động, bạn nên kiểm tra nó.

 1. Bấm vào tab Slide Show (Trình chiếu).
 2. Trong nhóm Slide Show (Bắt đầu Trình chiếu), bấm From Current Slide (Từ Trang chiếu Hiện tại).
 3. Nhấp vào nút hành động của bạn để kiểm tra
 4. Sau khi bạn đã kiểm tra nó, hãy nhấp chuột phải vào bất kỳ đâu trên màn hình và chọn End Show.

Nếu nút tác vụ của bạn không hoạt động như bạn dự định, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới để chỉnh sửa nó.

Để chỉnh sửa một nút hành động:

Chọn nút hành động.

 1. Bấm vào tab Insert (Chèn).
 2. Trong nhóm Links (Liên kết), bấm vào lệnh Action (Hành động). Hộp thoại Actions Settings (Cài đặt Tác vụ) sẽ xuất hiện.
 3. Chỉnh sửa hành động hoặc siêu liên kết, sau đó bấm OK.

Để thay đổi giao diện của một nút hành động:

 1. Chọn nút hành động.
 2. Nhấp vào tab.Format
 3. Để thay đổi kiểu hoặc màu của nút, hãy sử dụng các công cụ trong nhóm Shape Styles
 4. Để thay đổi hình dạng của nút hành động, hãy bấm  Edit Shape (Chỉnh sửa Hình dạng) trong nhóm Insert Shapes (Chèn Hình dạng). Chọn một hình dạng mới từ menu thả xuống.


Bình luận