Shapes (Hình dạng) trong PowerPoint

Shapes (Hình dạng) là một cách tuyệt vời để làm cho bài thuyết trình của bạn thú vị hơn. PowerPoint cung cấp cho bạn một số hình dạng để lựa chọn và chúng có thể được tùy chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của bạn, sử dụng bảng màu, sở thích của riêng bạn và hơn thế nữa. Mặc dù bạn có thể không cần sử dụng hình dạng trong mọi slide mà bạn tạo, nhưng không thể phủ nhận chúng có thể tạo thêm sức hấp dẫn trực quan hơn cho slide sử dụng chúng. Dưới đây là cách sử dụng Shapes trong PowerPoint một cách chi tiết nhất các bạn cùng theo dõi nhé

Để chèn một hình dạng:

Chọn tab Insert  (Chèn) sau đó nhấp vào lệnh Shapes (Hình dạng) trong nhóm Illustrations (Hình minh họa). Một menu thả xuống gồm các hình dạng sẽ xuất hiện.

Chọn shape (hình dạng) mong muốn.

Nhấp và kéo vào vị trí mong muốn để thêm hình dạng vào slide

Sửa đổi hình dạng hoặc hộp văn bản

Khi bạn nhấp vào một hình dạng hoặc hộp văn bản, các chốt điều khiển sẽ xuất hiện cho phép bạn thao tác với hình dạng đó. Có một số loại chốt tay cầm

Điều khiển định kích thước: Nhấp và kéo các chốt điều chỉnh kích thước cho đến khi hình dạng hoặc hộp văn bản có kích thước mong muốn. Bạn có thể sử dụng chốt tay cầm định cỡ góc để thay đổi chiều cao và độ rộng cùng một lúc.

Rotation handle (Tay cầm xoay): Nhấp và kéo tay xoay để xoay hình dạng.

Yellow handles (Tay cầm màu vàng): Một số hình dạng có một hoặc nhiều tay nắm màu vàng có thể được sử dụng để tùy chỉnh hình dạng. Ví dụ, với hình dạng mặt trời, bạn có thể thay đổi tỷ lệ của hình dạng.

Ngoài việc thay đổi kích thước, tùy chỉnh và xoay các hình dạng, bạn có thể căn chỉnh, sắp xếp và nhóm chúng. Để tìm hiểu thêm, hãy xem lại bài học Căn chỉnh, Sắp xếp và Nhóm các đối tượng trong các bài trước

Định dạng hình dạng và hộp văn bản

PowerPoint cho phép bạn sửa đổi các hình dạng và hộp văn bản theo nhiều cách khác nhau để bạn có thể điều chỉnh chúng cho phù hợp với dự án của mình. Bạn có thể thay đổi hình dạng và hộp văn bản thành các hình dạng khác nhau, định dạng kiểu dáng và màu sắc của chúng cũng như thêm hiệu ứng.

Để thay đổi kiểu hình dạng:

Chọn kiểu hình dạng cho phép bạn áp dụng các màu và hiệu ứng đặt trước để nhanh chóng thay đổi giao diện của hình dạng hoặc hộp văn bản của bạn. Các tùy chọn này sẽ phụ thuộc vào màu sắc là một phần của chủ đề hiện tại của bạn.

Chọn hình dạng hoặc hộp văn bản bạn muốn thay đổi.

Trên tab Format (Định dạng), hãy bấm vào mũi tên thả xuống More (Thêm) trong Nhóm Shape Styles (Kiểu Hình dạng).

Một menu thả xuống các kiểu sẽ xuất hiện. Chọn kiểu bạn muốn sử dụng.

Hình dạng hoặc hộp văn bản sẽ xuất hiện trong kiểu đã chọn.

Để thay đổi màu tô hình dạng:

Chọn hình dạng hoặc hộp văn bản bạn muốn thay đổi.

Trên tab Format (Định dạng), bấm vào mũi tên thả xuống Shape Fil (Tô Hình dạng). Menu Tô hình dạng xuất hiện.

Di chuyển chuột qua các màu khác nhau. Chọn màu bạn muốn sử dụng. Để xem các tùy chọn bổ sung, hãy chọn More Fill Colors (Thêm Màu tô).

Hình dạng hoặc hộp văn bản sẽ xuất hiện bằng màu đã chọn.

Nếu bạn muốn sử dụng một loại tô màu khác, hãy chọn Gradient hoặc Texture từ menu thả xuống. Bạn cũng có thể chọn No Fill để làm cho nó trong suốt.

Để thay đổi đường viền hình dạng:

Chọn hình dạng hoặc hộp văn bản bạn muốn thay đổi.

Trên tab Format (Định dạng), bấm vào mũi tên thả xuống Shape Outline (Đường viền Hình dạng). Menu Shape Outline (Đường viền Hình dạng) sẽ xuất hiện.

Chọn màu bạn muốn sử dụng. Nếu bạn muốn làm cho đường viền trong suốt, hãy chọn No Outline (Không có Đường viền)

Hình dạng hoặc hộp văn bản sẽ xuất hiện trong màu đường viền đã chọn.

Từ menu thả xuống, bạn có thể thay đổi màu đường viền, độ dày (độ dày) và liệu nó có phải là đường đứt nét (dashed) hay không.

Để thêm hiệu ứng hình dạng (shape effects):

Chọn hình dạng hoặc hộp văn bản bạn muốn thay đổi.

Trên tab Format (Định dạng), bấm vào mũi tên thả xuống Shape Effects (Hiệu ứng hình dạng). Trong menu xuất hiện, di chuột qua kiểu hiệu ứng bạn muốn thêm, sau đó chọn hiệu ứng đặt trước mong muốn.

Hình dạng sẽ xuất hiện với hiệu ứng đã chọn.

Để điều chỉnh thêm các hiệu ứng hình dạng của bạn, hãy chọn Options (Tùy chọn) ở cuối mỗi menu. Khung Format Shape (Định dạng Hình dạng) sẽ xuất hiện, cho phép bạn tùy chỉnh các hiệu ứng.

Để thay đổi thành một hình dạng khác:

Chọn hình dạng hoặc hộp văn bản bạn muốn thay đổi. Tab Format (Định dạng) sẽ xuất hiện.

Trên tab Format (Định dạng), bấm vào lệnh Edit Shape (Chỉnh sửa Hình dạng). Trong menu xuất hiện, di chuột qua Change Shape (Thay đổi hình dạng) và chọn hình dạng mong muốn.

Hình dạng mới sẽ xuất hiện.

Nếu muốn, bạn có thể nhập văn bản vào một hình dạng. Khi hình dạng xuất hiện trong tài liệu của bạn, bạn chỉ cần bắt đầu nhập. Sau đó, bạn có thể sử dụng các tùy chọn định dạng trên tab Home để thay đổi phông chữ, cỡ chữ hoặc màu của văn bản.

Bình luận