Sử dụng Using Find & Replace

Khi bạn đang làm việc với các bản thuyết trình dài hơn, có thể khó khăn và tốn thời gian để tìm một từ hoặc cụm từ cụ thể. PowerPoint có thể tự động tìm kiếm bản trình bày của bạn bằng tính năng Find (Tìm) và nó cho phép bạn nhanh chóng thay đổi các từ hoặc cụm từ bằng tính năng Replace (Thay thế). Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết cách sử dụng Using Find & Replace trong PowerPoint các bạn nhé

Để tìm văn bản:

Từ tab Home, nhấp vào lệnh Find (Tìm).

Một hộp thoại sẽ xuất hiện. Nhập văn bản bạn muốn tìm vào trường Find what (Tìm cái gì):, sau đó bấm Find Next

Nếu văn bản được tìm thấy, nó sẽ được chọn.

Bạn cũng có thể truy cập ệnh Find (Tìm) bằng cách nhấn Ctrl + F trên bàn phím.

Để thay thế văn bản:

Bạn có thể phát hiện ra rằng bạn đã liên tục mắc lỗi trong suốt bài thuyết trình của mình ví dụ như viết sai chính tả tên của một người nào đó hoặc bạn cần phải trao đổi một từ hoặc cụm từ cụ thể cho người khác. Bạn có thể sử dụng tính năng Replace (Thay thế) để sửa đổi nhanh chóng.

Từ tab Home, nhấp vào lệnh Replace (Thay thế).

Một hộp thoại sẽ xuất hiện. Nhập văn bản bạn muốn tìm vào trường Find what

Nhập văn bản bạn muốn thay thế vào trường Replace with (Thay thế bằng):, sau đó bấm Find Next

Nếu văn bản được tìm thấy, nó sẽ được chọn. Xem lại văn bản để đảm bảo bạn muốn thay thế nó.

Nếu bạn muốn thay thế nó, hãy chọn một trong các tùy chọn thay thế. Replace sẽ thay thế các phiên bản riêng lẻ và Replace All sẽ thay thế mọi phiên bản. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng Replace 

Văn bản đã chọn sẽ được thay thế.

PowerPoint sẽ chuyển sang lần xuất hiện tiếp theo của văn bản trong bản thuyết trình. Khi bạn hoàn tất việc thay thế văn bản, hãy nhấp vào Close (Đóng) để thoát khỏi hộp thoại.

Khi sử dụng Replace All, điều quan trọng cần nhớ là nó có thể tìm thấy những kết quả phù hợp mà bạn không lường trước và có thể không thực sự muốn thay đổi. Chỉ sử dụng tùy chọn này nếu bạn hoàn toàn chắc chắn rằng nó sẽ không thay thế bất cứ thứ gì bạn không có ý định thay thế.

Sử dụng Using Find & Replace giúp bạn tiết kiệm thời gian thay vì đi tìm thủ công từng từ một. Trong 1 bản thuyết trình dài việc sử dụng Find giúp chunngs ta di chuyên cực nhanh thay vì phải kéo chuột để tìm kiếm. Hi vọng các bạn đã nắm rõ được cách sử dụng Using Find & Replace ở trên. Chúc các bạn học tốt!

Bình luận