Sử dụng phép toán logic để rút gọn công thức IF

Khi tính toán với bảng biểu trong Excel chúng ta hay dùng hàm điều kiện IF thế nhưng đôi lúc sử dụng hàm IF thì công thức trở nên quá dài. Rất may là trong Excel chúng ta còn có thể sử dụng phép toán logic để rút gọn công thức IF. Bạn đã biết cách sử dụng phép toán logic để rút gọn công thức IF chưa? Nếu chưa hay theo dõi bài viết này của mình nhé.

Cách sử dụng phép toán logic để rút gọn công thức IF

Giả sử bạn là một người bán hàng, nếu doanh số sales của bạn nhiều hơn 100,000,000 thì bạn sẽ được thưởng 10,000,000   nếu nhỏ hơn thì bạn không được thưởng. Điều này có thể được thực hiện đơn giản trong Excel bằng 1 hàm IF như sau:

=IF(sales > 100,000,000,10,000,000,0)

Trong công thức trên: sales là 1 name range chứa giá trị sales của bạn. Hàm IF phía trên có thể được viết lại như sau mà vẫn nhận được kết quả

=(sales >  100,000,000) * 10,000,000 

Tại sao thế vì sao thế?

Trong Excel, giá trị logic của TRUE khi được nhân với 1 số sẽ được hiểu tương tự như số đó nhân với 1. Trong trường hợp này nếu mức sales của bạn lớn hơn 100,000,000  thì biểu thức (sales > 100,000,000 ) sẽ trả về giá trị là TRUE hay là 1, khi ta lấy TRUE * 10,000,000 điều này tương đương với lấy 1 * 10,000,000 . Vậy nên kết quả đúng như kết quả của hàm IF phía trên mang lại.

Tương tự như vậy với 1 trường hợp sau đây, trường hợp này thay vì sử dụng 2 hàm IF, thì bạn có thể sử dụng logic tương tự như đã phân tích:

Ví dụ 2:

Giả sử bạn là một người bán hàng, nếu doanh số sales của bạn nhiều hơn 100,000,000 thì bạn sẽ được thưởng 10,000,000 

Nếu doanh số > 150,000,000 thì sẽ được thưởng 10,000,000 + 5,000,000  

Các bạn có thấy công thức được rút gọn đi rất nhiều không? Chúc các bạn thực hiện thành công

Bình luận