Cách tạo đồng hồ đếm ngược trong Excel

Làm việc với bảng biểu tính toán trong Excel đôi khi chúng ta cần tạo 1 đồng hồ đếm ngược để nhắc nhở thời gian khi làm việc . Nếu không muốn sử dụng phần mềm tạo đồng hồ đếm ngược thì hãy sử dụng chính Excel để tạo nó nhé. Trong bài viết này Học TV sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo đồng hồ đếm ngược trong Excel thông qua việc sử dụng mã code VBA đơn giản thôi bạn nhé.

Cách tạo đồng hồ đếm ngược trong Excel chỉ với code VBA

Đơn giản chúng ta chỉ cần chọn kiểu định dạng thời gian muốn hiển thị trong ô sau đó nhập mã code VBA để tiến hành đếm ngược thời gian. Khi chạy code, đồng hồ trong Excel sẽ tự động đếm ngược và chúng ta sẽ nhìn thấy thời gian thay đổi. Khi hết thời gian đếm ngược, Excel sẽ gửi thông báo tới người dùng. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách chèn đồng hồ đếm ngược vào Excel 2019, các phiên bản Excel khác làm tương tự các bạn nhé.

Bước 1: Mở file Excel muốn tạo đồng hồ đếm ngược lên.  Tiến hành chọn 1 ô trống để làm vị trí hiển thị thời gian đếm ngược. Click vào ô đó  rồi  click chuột phải chọn Format Cells....


Hiển thị giao diện Format Cells để  chọn định dạng cho ô. Tại đây các bạn chọn tab Number=> Time,=>  Local là Vietnamese. Nhấn OK ở bên dưới để lưu lại.


Bước 2: Nhập thời gian bạn muốn đếm ngược vào theo định dạng : Giờ, phút, giây ví dụ ở đây mình nhập vào 5 phút thì nhập 00:05:00.

Tiếp đó chúng ta có thể chỉnh sửa font chữ, màu sắc, cỡ chữ, màn nền, căn chỉnh vị trí ... làm cho ô nổi bật hơn

 

Vào View => Freeze Panes => Freeze Top Row để cố định đồng hồ đếm ngược 

Bước 3: Khi đã tạo xong ô thời gian đếm ngược, nhấn vào tab Developer rồi nhấn vào Visual Basic để mở trình soạn code VBA.Hiển thị giao diện mới, bạn nhấn vào nút Insert, chọn tiếp vào Module để mở giao diện nhập mã code VBA.Lúc này hiển thị giao diện để chúng ta nhập mã code VBA dưới đây vào giao diện. Lưu ý B1 sẽ thay bằng vị trí ô mà chúng ta chèn đồng hồ đếm ngược.

Dim gCount As Date
'Updateby20140925
Sub Timer()
    gCount = Now + TimeValue("00:00:01")
    Application.OnTime gCount, "ResetTime"
End Sub
Sub ResetTime()
Dim xRng As Range
Set xRng = Application.ActiveSheet.Range("E1")
xRng.Value = xRng.Value - TimeSerial(0, 0, 1)
If xRng.Value <= 0 Then
    MsgBox "Countdown complete."
    Exit Sub
End If
Call Timer
End Sub

Sau khi điền xong nhấn biểu tượng Run  hoặc F5 để chạy mã code như hình.


Đóng giao diện lại và kết quả chúng ta sẽ thấy đồng hồ tự động đếm ngược. Chúng ta có thể thay đổi lại thời gian đếm ngược tùy thích, và đồng hồ sẽ không bị dừng lại vẫn tự đếm ngược đến khi hết giờ.

Cuối cùng khi thời gian đếm ngược kết thúc, giao diện Excel sẽ hiển thị thông báo hoàn thành như hình dưới đây.

Vậy là chỉ với vài bước tuy không đơn giản nhưng chúng ta đã tạo được đồng hồ đếm ngược trong Excel. Thời gian đếm ngược không bị cố định và bạn có thể thay đổi lại thời gian tùy thích, nhưng phải đúng định dạng thời gian đã thiết lập. Chúc các bạn thực hiện thành công!

Bình luận