Phân biệt hàm VLOOKUP với HLOOKUP

Như chúng ta đã biết 2 hàm VLOOKUP HLOOKUP là hàm dò tìm, tham chiếu thường sử dụng trong Excel. Nhưng do cấu trúc và cách viết có nét tương tự nhau nên rất nhiều bạn hay bị nhầm lẫn không phân biệt được 2 hàm này. Trong bài viết này hãy cùng học TV học cách phân biệt hàm VLOOKUP với HLOOKUP đồng thời chia sẻ bí quyết nhận biết khi nào sử dụng hàm VLOOKUP hay hàm HLOOKUP nhé các bạn

Cơ chế hoạt động của 2 hàm VLOOKUP và HLOOKUP

Sự khác nhau cơ bản nhất giữa 2 hàm LOOKUP này là cơ chế hoạt động. Để có thể hiểu một cách chính xác cơ chế hoạt động của 2 hàm này thì các bạn có thể xem hình dưới đây:

Trong ví dụ trên chúng mình mô tả ví dụ về 2 hàm VLOOKUP và HLOOKUP trong đó

  • Lookup_value là chữ A
  • Table_array là bảng có 5 cột, 5 dòng
  • col_index_num (trong vlookup) và row_index_num (trong hlookup) đều là 4
  • range_lookup đều là giá trị 0

Tuy nhiên cơ chế tìm kiếm của 2 hàm này rất khác nhau. Chúng ta có thể phân biệt cơ chế của 2 hàm này một cách rất rõ qua các đối tượng dưới đây: 

Cơ chế hoạt động
VLOOKUP
HLOOKUP
lookup_value
 (Giá trị tìm kiếm)
Tìm trong cột đầu tiên của Table_array
Tìm trong dòng đầu tiên của Table_array
Kết quả cần tìm
Nằm ở cột thứ mấy tính từ vị trí giá trị tìm kiếm dóng sang phải
Nằm ở dòng thứ mấy tính từ vị trí giá trị tìm kiếm dóng xuống dưới
Từ khóa trong hàm
V = Vertical = Chiều dọc
Kết quả tại cột thứ mấy
H = Horizontal = chiều ngang
Kết quả tại dòng thứ mấy


Bí quyết sử dụng Hàm VLOOKUP và HLOOKUP

Bạn đã mường tượng được khi nào sử dụng VLOOKUP, khi nào sử dụng HLOOKUP chưa? Hẳn bạn rất thắc mắc với câu hỏi này. Chúng ta có 1 bí quyết để có thể dễ dàng nhận diện nó, đó là căn cứ theo đối tượng Lookup_value và cấu trúc của vùng bảng Table_Array (Bảng chứa dữ liệu tìm kiếm và kết quả cần tìm).

  • Nếu lookup_value nằm trên cột đầu tiên của bảng thì dùng Vlookup
  • Nếu lookup_value nằm trên dòng đầu tiên của bảng thì dùng Hlookup

Hãy cùng chúng mình sử dụng bí quyết này để làm bài tập sau đây, bạn sẽ thấy rõ hiệu quả của nó:

Ví dụ minh họa sử dụng VLOOKP và HLOOKUP

Đây là dạng bài tập trong đó bạn hoàn toàn có thể giải quyết yêu cầu bằng cả 2 cách: dùng VLOOKUP và HLOOKUP đều ra kết quả. Vậy bạn hãy xem khi áp dụng cả 2 hàm này trên cùng 1 yêu cầu thì làm thế nào nhé. Trong trường hợp này coi bảng dữ liệu là A1:G4

Cho bảng dữ liệu như sau: 


Chỉ tiêuTháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6
Doanh thu112,476,000137,683,000123,032,000153,244,000135,044,000152,425,000
Chi phí100,000,000105,000,000110,250,000115,762,500121,550,625127,628,156
Lợi nhuận12,476,00032,683,00012,782,00037,481,50013,493,37524,796,844Yêu cầuVlookupHlookup


Tìm doanh thu tháng 2
Tìm chi phí tháng 4

Yêu cầu 1: Tìm doanh thu tháng 2

Dùng VLOOKUP

Nguyên tắc của vlookup là lookup_value phải nằm ở cột đầu tiên của bảng dữ liệu. Chúng ta thấy “Doanh thu” nằm ở cột A, vị trí A2. Do đó nếu dùng vlookup thì sẽ tính từ cột A trở đi. Kết quả cần tính là doanh thu của tháng 2, mà tháng 2 nằm ở vị trí cột thứ 3 tính từ cột A. Do đó chúng ta sử dụng hàm VLOOKUP như sau:

=VLOOKUP(A2,A1:G4,3,0)

Kết quả

Dùng HLOOKUP

Yêu cầu là tìm doanh thu tháng 2. Chúng ta thấy tháng 2 nằm ở dòng đầu tiên của bảng dữ liệu. Do đó nếu coi lookup_value là “Tháng 2” thì chúng ta có thể sử dụng hàm HLOOKUP để tìm kiếm như sau:

=HLOOKUP(C1,A1:G4,2,0)

Theo đó thì kết quả tìm kiếm là doanh thu nằm ở vị trí dòng thứ 2

Như vậy chúng ta thấy cả 2 hàm đều ra kết quả giống nhau.

Điểm khác biệt chính là chúng ta xác định lookup_value là nội dung gì, nằm ở vị trí nào trong bảng dữ liệu. Khi đã xác định rõ 2 yếu tố này thì tùy theo hàm sử dụng là VLOOKUP hay HLOOKUP thì chúng ta sẽ xác định tiếp vị trí lấy kết quả theo dòng hay theo cột.

Tương tự như vậy các bạn có thể thực hiện yêu cầu 2: Tìm chi phí tháng 4 bằng cả 2 hàm nhé.

Trên đây là cách đơn giản để phân biệt 2 hàm VLOOKUP và HLOOKUP cũng như khi nào thì dùng VLOOKUP và HLOOKUP, chúc các ban thành công.

Bình luận