Tài liệu MySQL tham khảo

Dưới đây liệt kê tất cả các nguồn tài liệu tham khảo về MySQL. Mong bạn tìm hiểu chúng để hiểu rõ hơn các khái niệm đã đề cập trong loạt bài này.

 • Tutorialspoint − Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi xây dựng dựa trên nguồn này.
 • MySQL and PERL − Trang cung cấp loạt bài hướng dẫn về MySQL và PERL viết bằng tiếng Anh.
 • MySQL Official Website − Bạn có thể tải phiên bản MySQL mới nhất tại đây.
 • PHP Official Website: − Trang Web chính thức về PHP, cập nhật PHP và các hàm mới nhất.
 • MySQL at Wikipedia − Wiki về MySQL, nó thực sự hữu ích để bạn tham khảo.
 • MySQL Reference Manual − Tài liệu tham khảo đầy đủ về MySQL.
 • MySQL-sr-lib − Thư viện MySQL

Sách hữu ích về MySQL

 • Learning MySQL
 • MySQL Crash Course
 • Murach's MySQL
 • MySQL Cookbook
 • High Performance MySQL: Optimization, Backups, and Replication
 • MySQL (4th Edition)

Bình luận