Google Sheets

Google Sheets hay Google Trang Tính là một chương trình bảng tính miễn phí tương tự như Microsoft Excel dựa trên trình duyệt. Google Trang tính là sản phẩm nổi bật trong bộ sưu tập ứng dụng của Google Drive. Google Sheets có tính năng vượt trội đối với những người có yêu cầu bảng tính đơn giản nhờ khả năng làm việc không cần cài đặt từ vô số thiết bị khác nhau. Bên cạnh đó nhờ khả năng làm việc nhóm, hỗ trợ nhiều định dạng, làm việc offline mà Google trang tính dần chiếm được sự ưa thích của nhiều người sử dụng.

Nếu bạn muốn sử dụng Google Tranh tính đừng quên đọc qua một lần các bài học đưới đây để sử dụng nó một cách đơn giản hơn nhé.

Học Google Sheet Cơ bản nâng cao

GOOGLE SHEETS CƠ BẢN

GOOGLE SHEETS MỞ RỘNG