Học SVN

Apache Subversion thường được viết tắt là SVN, là một phần mềm mã nguồn mở dùng để quản lý và kiểm tra các phiên bản mã nguồn khác nhau trong quá trình phát triển phần mềm. Subversion được tạo bởi CollabNet Inc trong năm 2000, nhưng bây giờ nó được phát triển bởi một dự án của Apache Software Foundation, và nó là một phần không thể thiếu của cộng đồng các nhà lập trình và phát triển web.

Hướng Dẫn Tự Học SVN Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

MỤC LỤC BÀI HỌC

Bài hướng dẫn SVN

 • Các khái niệm cơ bản về SVN
 • Cài đặt môi trường SVN
 • Vòng đời trong SVN
 • Tiến trình Checkout trong SVN
 • Thực hiện các thay đổi trong SVN
 • Review các thay đổi trong SVN
 • Tiến trình Update trong SVN
 • Sửa lỗi trong SVN
 • Xử lý các xung đột (Conflict) trong SVN
 • Hoạt động Tag trong SVN
 • Chia nhánh trong SVN
 • Tài liệu tham khảo SVN