Cài đặt Laravel Jetstream Laravel 8

Như đã nói ở bài trước Laravel Jetstream là bộ công cụ mạnh mẽ hơn Laravel Breeze  với nhiều tính năng hơn bởi vậy trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Laravel Jetstream cũng như  cách cài đặt Laravel Jetstream Laravel 8 các bạn nhé. 

I. Laravel Jetstream là gì?

Laravel Jetstream là một bộ khung được xây dựng sẵn cho Laravel 8 nhằm cung cấp công cụ khởi đầu cho dự án của bạn. Jetstream bao gồm các chức năng đăng nhập, đăng ký, xác thực địa chỉ email, xác thực 2 lớp (two-factor authentication), quản lý session, hỗ trợ API thông qua Laravel Sanctum, và tuỳ chọn quản lý team. Laravel Jetstream dựa trên authentication UI nhưng có sự cải tiến vượt bậc về tốc độ cũng như giao diện so với thế hệ cũ.

Laravel Jetstream được thiết kế bằng Tailwind CSS và cung cấp lựa chọn sử dụng Livewire hoặc Inertia.

II. Cài đặt Laravel Jetstream trong Laravel 8

1. Tạo mới project của bạn

Vì là bộ công cụ khởi đầu dự án thế nên bạn nên cài Laravel Jetstream ngay từ khi mới tạo dự án. Ví dụ dưới đây mình tạo mới project có tên Jetstream để minh họa luôn.

Trong htdoc của xampp bật cmder và chạy lệnh tạo project laravel 8

laravel new Jetstream 

Chờ cho project được tạo

 

Tạo thành công chúng ta nhận được thông báo như sau:

2. Kết nối database

Vì mình sử dụng xampp nên sẽ tạo mới 1 database với tên jetstream trên phpMyadmin nhé các bạn

Sau đó chúng ta mở file .env ra tìm các dòng sau để config database cho laravel 8

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=jetstream
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

Ở đây chúng ta điền tên datase, username và password đúng theo cơ sở dữ liệu là được.

Chú ý chúng ta cần cấu hình lại bảng mã trong file config/database.php

 'mysql' => [
            'driver' => 'mysql',
            'url' => env('DATABASE_URL'),
            'host' => env('DB_HOST', '127.0.0.1'),
            'port' => env('DB_PORT', '3306'),
            'database' => env('DB_DATABASE', 'forge'),
            'username' => env('DB_USERNAME', 'forge'),
            'password' => env('DB_PASSWORD', ''),
            'unix_socket' => env('DB_SOCKET', ''),
            'charset' => 'utf8mb4',
            'collation' => 'utf8mb4_unicode_ci',
            'prefix' => '',
            'prefix_indexes' => true,
            'strict' => true,
            'engine' => null,
            'options' => extension_loaded('pdo_mysql') ? array_filter([
                PDO::MYSQL_ATTR_SSL_CA => env('MYSQL_ATTR_SSL_CA'),
            ]) : [],
        ],

Cấu hình charset và collation cho đúng với cơ sở dữ liệu mới tạo. Ví dụ ở đây mình cấu hình là utf8 và utf8_general_ci

'mysql' => [
            'driver' => 'mysql',
            'url' => env('DATABASE_URL'),
            'host' => env('DB_HOST', '127.0.0.1'),
            'port' => env('DB_PORT', '3306'),
            'database' => env('DB_DATABASE', 'forge'),
            'username' => env('DB_USERNAME', 'forge'),
            'password' => env('DB_PASSWORD', ''),
            'unix_socket' => env('DB_SOCKET', ''),
            'charset' => 'utf8',
            'collation' => 'utf8_general_ci',
            'prefix' => '',
            'prefix_indexes' => true,
            'strict' => true,
            'engine' => null,
            'options' => extension_loaded('pdo_mysql') ? array_filter([
                PDO::MYSQL_ATTR_SSL_CA => env('MYSQL_ATTR_SSL_CA'),
            ]) : [],
        ],

3. Migration

Chạy lệnh sau để khởi tạo các bảng cơ bản cho cơ sở dữ liệu

php artisan migrate

Kết quả như sau là thành công

4. Cài đặt Jetstream

Chạy câu lệnh dưới đây để cài đặt

composer require laravel/jetstream 

5. Cài livewire 

Do Jetstram hỗ trợ Liveware hoặc Inertia nên chúng ta chỉ cần chọn 1 trong 2 để cài đặt. Ở đây chúng tôi chọn cài livewire 

php artisan jetstream:install livewire

6. Build Laravel Mix

Chạy lần lượt các câu lệnh sau để tạo Laravel Mix. 

npm install

Lưu ý trước đó bạn phải cài node.js thì mới chạy các lệnh này được. 

Chạy thành công hiển thị như sau:

Chạy tiếp

npm run dev

Nhận được thông báo sau là đã thành công tạo Laravel Mix

Bước cuối cùng là migrate các migration mới

php artisan migrate

7. Khởi động serve và test thành quả

Chạy lệnh khởi động serve 

php artisan serve

Truy cập vào đường dẫn mặc định để test thành quả 

Có thể thấy các đường dẫn Login, Register đã được tạo. Click vào trải nghiệm thôi nào

Có Validating xịn sò luôn :D 

III. Lời kết

Trên đây là cách cài đặt Laravel Jetstream Laravel 8 cực kỳ đơn giản. Mặc dù với Laravel 8 chúng ta có thể tự làm mọi thứ từ đầu thế nhưng Laravel Jetstream là tính năng nổi bật của Laravel 8 tại sao bạn lại không dùng nó chứ?

Bình luận