Authentication trong Laravel 8 - Login, register

Authentication trong Laravel 8 là một bước cải tiến so với phiên bản cũ bởi Laravel 8 đã cung cấp cho người dùng bộ công cụ khởi động bao gồm cả chức năng tạo Authentication xác thực 2 lớp đó là Jetstream. Laravel Jetstream tạo sẵn cho người dùng các chức năng như đăng nhập, đăng ký với các tính năng xác thực đầy đủ. Trong bài này chúng ta sẽ học cách sử dụng Jetstream để tạo Authentication trong Laravel 8 các bạn nhé!

I. Tạo Authentication trong Laravel 8

1. Tạo mới project,database và kết nối cơ sở dữ liệu

Jetstream được khuyến khích cài khi bạn mới khởi động project, còn nếu bạn đã tạo trước và sử dụng 1 thời gian rồi cũng không vấn đề gì cả miễn sao không động đến bảng user là được.

Ở đây chúng ta tạo mới project laravel 8 và database mới trong phpMyadmin và cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu laravel 8 cho project này

2. Laravel Jetstream

Để cài đặt Larevel Jetstram chúng ta lần lượt chạy các lệnh sau

Tạo các bảng cho database

php artisan migrate

Cài đặt Laravel Jetstream

composer require laravel/jetstream
php artisan jetstream:install livewire

Build Laravel Mix

run npm install 
npm run dev
php artisan migrate

II. Test thử Authentication trong Laravel 8

Khởi động Laravel 8 bằng câu lệnh

php artisan serve

Truy cập đường dẫn sau để test thử Authentication trong Laravel 8 

Oh yeah các đường dẫn Login, Register đã xuất hiện. Click vào nút Register xem sao nhé!

Giao diện khá mượt mà, các trường của form đều được xác thực đầy đủ. Thử tạo 1 tài khoản xem sao các bạn nhé. 

Thành công luôn chúng ta được chuyển vào trang dashboard với tên tài khoản vừa tạo khá xịn sò. Chúng ta còn được cung cấp cả trang quản lý tài khoản nữa các bạn ạ. Tại đây còn có chức năng sửa đổi mật khẩu, xác thực 2 lớp, xác thực đăng nhập, xóa tài khoản ... khá đầy đủ.

Test trang đăng nhập cũng khá đầy đủ tính năng đó chứ.

III. Kết luận

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phần Authentication Laravel 8 rồi đấy. Thay vì mày mò tự tạo các trang user đăng ký, đăng nhập, ... hãy sử dụng Jetstream cho tối ưu và tiết kiệm thời gian nhé. Chúc các bạn thành công!

Bình luận