Bộ công cụ khởi động Laravel Breeze

Để giúp bạn có một khởi đầu thuận lợi trong việc xây dựng ứng dụng Laravel mới của mình, Laravel 8 cung cấp các bộ công cụ xác thực và khởi động ứng dụng. Các bộ công cụ này sẽ tự động sắp xếp ứng dụng của bạn với route, controller, view cần thiết để đăng ký và xác thực người dùng ứng dụng của mình. Có sẵn 2 bộ công cụ nhưng trong bài viết này mình chỉ hướng dẫn các bạn cài Laravel Breeze vào trong Laravel 8 thôi nhé.

Laravel Breeze là gì?

Laravel Breeze là một triển khai đơn giản, tối thiểu của tất cả các tính năng xác thực của Laravel , bao gồm đăng nhập, đăng ký, đặt lại mật khẩu, xác minh email và xác nhận mật khẩu. Lớp View của Laravel Breeze được tạo thành từ các Blade template đơn giản theo kiểu Tailwind CSS . Breeze cung cấp một điểm khởi đầu tuyệt vời để bắt đầu một ứng dụng Laravel mới.

Cài đặt Laravel Breeze 

Trước tiên, bạn nên tạo một ứng dụng Laravel mới , định cấu hình cơ sở dữ liệu của bạn và chạy lệnh

php artisan migrate

Kết quả như sau:

Lúc này thử truy cập vào project của bạn kết quả như sau:

Cài đặt Laravel Breeze bằng Composer:

composer require laravel/breeze --dev

Chờ đợi quá trình cài đặt thành công sẽ như sau:


Sau khi Composer đã cài đặt gói Laravel Breeze, bạn có thể chạy lệnh breeze:install Lệnh này sẽ render ra các dạng View có xác thực, các route và controller và các tài nguyên khác cho ứng dụng của bạn. Laravel Breeze xuất bản tất cả mã của nó vào ứng dụng của bạn để bạn có toàn quyền kiểm soát và khả năng hiển thị đối với các tính năng và cách triển khai của nó.

Chạy Laravel Breeze 

Sử dụng lệnh artisan sau để sử dụng các chức năng của breeze.

php artisan breeze:install

Kết quả như sau:

Laravel Mix

Sau khi cài xong Laravel Breeze nếu bạn truy cập ngay các trang đăng nhập và tạo tài khoản của laravel 8 thì chắc chắn sẽ nhận được giao diện xấu mù đơn giản vì CSS và javascrip chưa được biên tập và load. 

Laravel Mix, một gói được phát triển bởi Jeffrey Way, người tạo ra Laracasts, cung cấp một API thông thạo để xác định các bước xây dựng webpack cho ứng dụng Laravel của bạn bằng cách sử dụng một số bộ xử lý trước CSS và JavaScript phổ biến.

Nói cách khác, Mix giúp bạn dễ dàng biên dịch và giảm thiểu các tệp CSS và JavaScript của ứng dụng. Thông qua chuỗi phương pháp đơn giản, bạn có thể xác định thành thạo đường dẫn tài sản của mình. 

Để sử dụng Laravel Mix chúng ta chạy lần lượt 2 lệnh sau tại cửa sổ cmder

npm install

Thành công sẽ hiện như sau:

Chạy tiếp lệnh

npm run dev

Kết quả báo như sau là thành công.

Tiếp theo, bạn có thể điều hướng đến URL của ứng dụng /login hoặc /register trong trình duyệt web của bạn. 

Tất cả các route của Breeze được xác định trong routes/auth.php

Laravel Jetstream

Trong khi Laravel Breeze cung cấp một điểm khởi đầu đơn giản và tối thiểu để xây dựng một ứng dụng Laravel, Jetstream tăng cường chức năng đó với các tính năng mạnh mẽ hơn và các ngăn xếp công nghệ giao diện người dùng bổ sung. Đối với những người mới làm quen với Laravel, chúng tôi khuyên bạn nên học các kỹ năng với Laravel Breeze trước khi chuyển sang Laravel Jetstream.

Bạn có thể tìm thấy cách cài đặt Laravel Jetstream trong bài học sau của chúng tôi.

Lời kết:

Mặc dù chúng ta có thể tự do xây dựng ứng dụng của riêng mình từ đầu mà không sử dụng các bộ công cụ như Laravel Breeze hoặc Laravel Jetstream thế nhưng để tiết kiệm thời gian mình khuyên các bạn sử dụng nó.

Bình luận