Học Laravel 8

Loạt bài học Laravel của chúng mình dựa trên Laravel 5x và 7x và cho đến giờ thì laravel cũng đã update rất nhiều rồi nên có những thứ không còn đúng nữa thế nên chúng mình sẽ viết thêm series mới Học Laravel 8 này để và hướng dẫn mọi người trên nền Laravel 8 luôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng mình!