Tài liệu tham khảo C++

Dưới đây là các nguồn chứa các tài liệu tham khảo về C++ hữu ích. Mong bạn sử dụng chúng để hiểu sâu hơn các khái niệm đã được trình bày trong loạt bài này.

  • Tutorialspoint − Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi xây dựng dựa trên nguồn này.
  • C++ Programming Language Tutorials − Loạt bài hướng dẫn về Ngôn ngữ lập trình C++
  • C++ Programming − Sách này về C++ và tính tương tác của nó với thiết kế phần mềm và sự sử dụng ngôn ngữ C++ trong cuộc sống thực.
  • C++ FAQ − Câu hỏi thường xuyên về C++
  • Free Country − Cung cấp source code về C++ miễn phí và thư viện C++ cho một số chương trình như lập trình game, thư viện Template chuẩn và lập trình GUI.
  • C and C++ Users Group − Cung cấp source code từ các dự án về C++ trong các lĩnh vực lập trình đa dạng: AI, Animation, Compiler, Database, Debugging, Encryption, Game, Graphics, GUI, …

Sách hữu ích về C++

Tài liệu tham khảo C++ 1


Bình luận