Học Docker

Series Học Docker này sẽ hướng dẫn này giải thích các khía cạnh khác nhau của dịch vụ Docker Container. Bắt đầu từ mức độ đơn giản nhất về Docker, chủ yếu tập trung vào việc cài đặt và cấu hình của Docker, sau đó dần dần chuyển sang mức độ cao hơn như Networking và Registries. Các bài cuối cùng của Series hướng dẫn Học Docker này nói về sự phát triển của Docker và cách bạn có thể khởi động và chạy trên các môi trường phát triển (DE - development environment) có sử dụng Docker Container.

Đối tượng hướng tới của Series Học Docker

Series Học Docker này dành cho những ai quan tâm đến việc tìm hiểu Docker, như dịch vụ container. Docker hiện đang phát triển rất nhanh và thực sự có ảnh hưởng đến sự phát triển của các ứng dụng thế hệ mới, với sự hỗ trợ của docker, việc coding, testing, deploying trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Vì vậy, bất cứ ai quan tâm muốn tìm hiểu tất cả các khía cạnh của Docker đều nên đọc qua Series Học Docker này.

Điều kiện để Học Docker

Điều kiện để Học Docker là bạn cần phải làm quen với các khái niệm cơ bản của Windows và các chương trình khác nhau đã có sẵn trên hệ điều hành Windows. Ngoài ra, nó sẽ giúp bạn làm quen với Linux.

MỤC LỤC BÀI HỌC

Docker - Hướng dẫn

  • Docker - Là gì ?
  • Cài đặt Docker cho Linux
  • Docker - Cài đặt
  • Docker - Hub
  • Docker - Images
  • Docker - Container