Học CSS

[Học CSS cơ bản và nâng cao] Khi bạn truy cập vào một trang web nào đó đặc biệt là trang web động với chữ viết, hình ảnh đặc sắc đã  bao giờ  bạn từng suy nghĩ rằng tại sao dữ liệu có thể hiển thị trên trang web đó. Bạn có băn khoăn tự hỏi cách người lập trình web trình bày và hiển thị web cho người dùng xem như thế nào hay không. Nếu bạn có hứng thú với việc đó hãy theo dõi loại bài viết này nhé. Học CSS sẽ giúp bạn giải thích điều đó.

Hiểu một cách đơn giản nhất CSS được sử dụng để điều khiển Style của một tài liệu web. Hay nói cách khác, CSS là một ngôn ngữ StyleSheet để miêu tả sự thể hiện của một tài liệu HTML hoặc XML. CSS miêu tả cách các phần tử phải được trình bày trên màn hình (screen), trên giấy (khi chúng ta in) hoặc trên các thiết bị khác. Dưới đây là danh sách các bài học CSS để các bạn theo dõi nhé!

MỤC LỤC BÀI HỌC

CSS cơ bản

 • Mở đầu
 • CSS là gì ?
 • Cú pháp CSS
 • Include CSS vào HTML
 • Đơn vị
 • Màu (Color)
 • Background
 • Định dạng Font
 • Định dạng Text
 • Hình ảnh
 • Trang trí Link
 • Bảng
 • Đường viền (Border)
 • Căn lề (Margin)
 • List và Marker
 • Padding
 • Con trỏ (Cursor)
 • Outline
 • Kích thước
 • Scrollbar

CSS nâng cao

 • Visibility
 • Căn chỉnh vị trí
 • Layer (Thuộc tính z-index)
 • Giới thiệu Pseudo Class
 • Phần tử giả (Pseudo Element)
 • Qui tắc @
 • Media Type
 • Qui tắc @page
 • Định dạng trước khi in
 • Thiết lập Layout
 • Validation

Học CSS3 cơ bản

 • Giới thiệu CSS3
 • Rounded Corner
 • Thuộc tính Border Image
 • Multi Background
 • Màu trong CSS3
 • Gradient là gì ?
 • Tạo Shadow
 • Tạo hiệu ứng cho Text
 • Web Font
 • 2D Transform
 • 3D Transform
 • Hiệu ứng (Animation)
 • Chia cột (Multi Column)
 • User Interface
 • Thuộc tính box-sizing

Khái niệm CSS Responsive

 • CSS Responsive là gì ?

Tra cứu nhanh CSS

 • Tổng hợp tất cả Thuộc tính
 • Danh sách tên màu
 • Web Safe Font
 • Tổng hợp các Hiệu ứng

CSS Tool

 • Chuyển đổi PX sang EM