Câu hỏi trắc nghiệm nâng cao có đáp án chủ đề Chọn giống vật nuôi, cây trồng bằng công nghệ tế bào

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO CÓ ĐÁP ÁN

TẠO GIỐNG MỚI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN VÀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

Câu 1: Dưới đây là các bước trong các quy trình tạo giống mới:

    I. Cho tự thụ phấn hoặc lai xa để tạo ra các giống thuần chủng.

    II. Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn.

    III. Xử lý mẫu vật bằng tác nhân đột biến.                      

    IV. Tạo dòng thuần chủng.

Quy trình nào sau đây đúng nhất trong việc tạo giống bằng phương pháp gây đột biến?

    A. I  → III → II.        B. III → II → I.          C. III → II → IV.       D. II → III → IV.

Câu 2: Xử lí mẫu vật khởi đầu bằng tia phóng xạ gây …(?)…, nhằm tạo nguồn nguyên liệu cho chọn giống. Cụm từ phù hợp trong câu là

    A. đột biến gen.         B. đột biến NST.       C. đột biến.                D. biến dị tổ hợp.

Câu 3: Không sử dụng phương pháp gây đột biến ở

    A. vi sinh vật.            B. động vật.              

    C. cây trồng.              D. động vật bậc cao.

Câu 4: Vai trò của cônxixin trong đột biến nhân tạo tạo giống mới là

    A. gây đột biến gen.                                    B. gây đột biến dị bội.         

    C. gây đột biến cấu trúc NST.                     D. gây đột biến đa bội.

Câu 5: Ở thực vật, để củng cố một đặc tính mong muốn xuất hiện do đột biến mới phát sinh, người ta đã tiến hành cho

    A. tự thụ phấn.          B. lai khác dòng.       C. lai khác thứ.          D. lai thuận nghịch.

Câu 6: Trong quá trình phân bào, cơ chế tác động của cônsixin là

    A. cản trở sự hình thành thoi vô sắc.          B. làm cho tế bào to hơn bình thường.

    C. cản trở sự phân chia của tế bào.             D. làm cho bộ nhiễm sắc thể tăng lên.

Câu 7: Trong đột biến nhân tạo, hoá chất 5BU được sử dụng để tạo ra dạng đột biến

    A. thay thế cặp nuclêôtit.                                                             

    B. thêm cặp nuclêôtit.

    C. mất đoạn nhiễm sắc thể.                        

    D. mất cặp nuclêôtit.

Câu 8: Phương pháp gây đột biến nhân tạo được sử dụng phổ biến đối với

    A. thực vật và vi sinh vật.                                                            

    B. động vật và vi sinh vật.

    C. động vật bậc thấp.                                                                   

    D. động vật và thực vật.

Câu 9: Thành tựu chọn giống cây trồng nổi bật nhất ở nước ta là việc chọn tạo ra các giống

    A. lúa.                       B. cà chua.                 C. dưa hấu.                D. nho.

Câu 10: Không dùng tia tử ngoại tác động gây đôt biến ở

    A. hạt phấn.              B. tế bào vi sinh vật. C. bào tử.                  D. hạt giống.

Câu 11: Hiệu quả tác động của tia phóng xạ là:

    A. gây đột biến gen.                                    B. gây đột biến NST.

    C. gây đột biến.                                           D. gây biến dị tổ hợp.

Câu 12: Sử dụng đột biến nhân tạo hạn chế ở đối tượng nào?

    A. nấm.                     B. vi sinh vật.            C. vật nuôi.               D. cây trồng.

Câu 13: Mục đích của việc gây đột biến nhân tạo nhằm

    A. tạo ưu thế lai.                                          B. tăng nguồn biến dị cho chọn lọc.

    C. gây đột biến gen.                                     D. gây đột biến nhiễm sắc thể.

Câu 14: Kỹ thuật nào dưới đây là ứng dụng công nghệ tế bào trong tạo giống mới ở thực vật?

    A. Nuôi cấy hạt phấn.                                                                  

    B. Phối hợp hai hoặc nhiều phôi tạo thành thể khảm.

    C. Phối hợp vật liệu di truyền của nhiều loài trong một phôi.

    D. Tái tổ hợp thông tin di truyền của những loài khác xa nhau trong thang phân loại.

Câu 15: Cây pomato – cây lai giữa khoai tây và cà chua được tạo ra bằng phương pháp

    A. cấy truyền phôi.                                    

    B. nuôi cấy tế bào thực vật invitro tạo mô sẹo.

    C. dung hợp tế bào trần.                                                              

    D. nuôi cấy hạt phấn.

Câu 16: Ứng dụng nào của công nghệ tế bào tạo được giống mới mang đặc điểm của cả 2 loài khác nhau?

    A. Nuôi cấy tế bào, mô thực vật.                 B. Cấy truyền phôi.

    C. Nuôi cấy hạt phấn.                                                                   D. Dung hợp tế bào trần.

Câu 17: Quy trình kĩ thuật từ tế bào tạo ra giống vật nuôi, cây trồng mới trên quy mô công nghiệp gọi là

    A. công nghệ gen.      B. công nghệ tế bào.  C. công nghệ sinh học.        D. kĩ thuật di truyền.

Câu 18: Kỹ thuật nào dưới đây là ứng dụng công nghệ tế bào trong tạo giống mới ở thực vật?

    A. Lai tế bào xôma.                                     B. Gây đột biến nhân tạo.

    C. Cấy truyền phôi.                                     D. Nhân bản vô tính động vật.

Câu 19: Để nhân các giống lan quý, các nhà nghiên cứu cây cảnh đã áp dụng phương pháp

    A. nhân bản vô tính.                                   B. dung hợp tế bào trần.

    C. nuôi cấy tế bào, mô thực vật.                  D. nuôi cấy hạt phấn.

Câu 20: Để tạo ra cơ thể mang bộ nhiễm sắc thể của 2 loài khác nhau mà không qua sinh sản hữu tính người ta sử dụng phương pháp

    A. lai tế bào.              B. đột biến nhân tạo. C. kĩ thuật di truyền. D. chọn lọc cá thể.

Câu 21: Khi nuôi cấy hạt phấn hay noãn chưa thụ tinh trong môi trường nhân tạo có thể mọc thành

    A. các giống cây trồng thuần chủng.           B. các dòng tế bào đơn bội.

    C. cây trồng đa bội hoá để có dạng hữu thụ.                                 D. cây trồng mới do đột biến nhiễm sắc thể.

Câu 22: Nuôi cấy hạt phấn hay noãn bắt buộc luôn phải đi kèm với phương pháp

    A. vi phẫu thuật tế bào xôma.                     B. nuôi cấy tế bào.

    C. đa bội hóa để có dạng hữu thụ.               D. xử lí bộ nhiễm sắc thể.

Câu 23: Công nghệ cấy truyền phôi còn được gọi là

    A. công nghệ tăng sinh sản ở động vật.      

    B. công nghệ nhân giống vật nuôi.

    C. công nghệ nhân bản vô tính động vật.   

    D. công nghệ tái tổ hợp thông tin di truyền.

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Câu hỏi trắc nghiệm nâng cao có đáp án chủ đề Chọn giống vật nuôi bằng tế bào. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang Chúng tôi để tải tài liệu về máy tính.

Tham khảo thêm

Bình luận

Có Thể Bạn Quan Tâm ?