Học PHP

PHP Hypertext Preprocessor viết tắt là PHP  là một ngôn ngữ lập trình cho phép các lập trình viên web tạo các nội dung động và có sự tương tác với Database. Về cơ bản, PHP được sử dụng để phát triển các ứng dụng phần mềm trên web. Loạt bài hướng dẫn này Học TV sẽ giúp bạn hiểu những khái niệm cơ bản về PHP tiếp đó chúng ta sẽ đi sâu hơn về PHP nâng cao và cuối cùng là ví dụ về cách sử dụng PHP.

Có thể bạn chưa biết PHP khởi đầu như là một dự án mã nguồn mở nho nhỏ, nhưng theo đà phát triển, ngày càng nhiều người thấy rằng PHP càng ngày càng hữu ích.

Tiền thân của PHP được phát triển từ một sản phẩm có tên là PHP/FI. PHP/FI do Rasmus Lerdorf tạo ra năm 1994, ban đầu PHP chỉ được xem như là một tập con đơn giản của các mã kịch bản Perl để theo dõi tình hình truy cập đến bản sơ yếu lý lịch của ông trên mạng. Tác giả của PHP đã đặt tên cho bộ mã kịch bản này là "Personal Home Page Tools".

Cho đến khi cần đến các chức năng mở rộng hơn, Rasmus đã viết ra một bộ thực thi bằng C lớn hơn để có thể truy vấn tới Database và giúp cho người sử dụng phát triển các ứng dụng web đơn giản. Đồng thời ngay lúc đó Rasmus đã quyết định công bố mã nguồn của PHP/FI cho mọi người xem, sử dụng cũng như sửa các lỗi có trong nó, đồng thời cải tiến mã nguồn.

Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn học PHP cơ bản và nâng cao:

MỤC LỤC BÀI HỌC

CƠ BẢN VỀ PHP

PHP NÂNG CAO

VÍ DỤ VỀ FORM TRONG PHP

VÍ DỤ VỀ ĐĂNG NHẬP TRONG PHP

VÍ DỤ VỀ AJAX TRONG PHP

VÍ DỤ VỀ XML TRONG PHP

TỔNG HỢP HÀM TRONG PHP

PHỤ LỤC PHP & MYSQL

TÀI LIỆU THAM KHẢO PHP