Học HTML5

[Học HTML5]HTML5 là phiên bản nâng cao và mới nhất của HTML. Theo khái niệm công nghệ, HTML không là một ngôn ngữ chương trình, nhưng là một ngôn ngữ Markup (đánh dấu).

Tại sao lại có HTML5? Một trong các lý do đó là một số thẻ HTML giờ đây là đã cũ và đang dần không được hỗ trợ bởi các trình duyệt. Ngoài ra, HTML5 hỗ trợ thêm các thẻ mới để tạo các ứng dụng đẹp và tiện lợi hơn HTML.

Vì HTML5 là một phiên bản của HTML, do đó để đọc và hiểu loạt bài Hướng dẫn học HTML5 cơ bản và nâng cao này, bạn nên có hiểu biết cơ bản về HTML và các thẻ của nó.

Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn học HTML5 cơ bản và nâng cao:

MỤC LỤC BÀI HỌC

Học HTML5 cơ bản và nâng cao

 • HTML5 là gì ?
 • Cú pháp HTML5 cơ bản
 • Các thuộc tính trong HTML5
 • Sự kiện (Event) trong HTML5
 • Web Forms 2.0 trong HTML5
 • SVG trong HTML5
 • MathML trong HTML5
 • Web Storage là gì ?
 • Web SQL Database trong HTML5
 • Sự kiện Server-Sent trong HTML5
 • WebSockets trong HTML5
 • Canvas trong HTML5
 • Audio và Video trong HTML5
 • Giới thiệu Geolocation
 • Microdata trong HTML5
 • Hoạt động Drag và Drop trong HTML5
 • Web Worker trong HTML5

Học HTML cơ bản và nâng cao

 • Học HTML cơ bản và nâng cao