Học GIT

Để bắt đầu làm việc với Git chúng ta sẽ xuất phát bằng việc giải thích cơ bản về các công cụ quản lý phiên bản, sau đó là làm thế nào để chạy nó trên hệ thống của bạn và cuối cùng cài đặt như thế nào để có thể làm việc với nó. Kết thúc chương này bạn sẽ hiểu được lý do tại sao cần có sự hiện diện của Git, tại sao bạn nên sử dụng, nên thành thạo để sử dụng nó.

Học Git cơ bản và nâng cao

MỤC LỤC BÀI HỌC

Mở đầu GIT

Mở đầu Git là gì ?

Đặc điểm của Git

Quản lý phiên bản với Git

Repository quản lý lịch sử

Thao tác commit trong Git

Working Tree và Index trong GIT

Cài đặt Git và thiết lập ban đầu

Hướng đẫn cài đặt Git

Thiết lập ban đầu về GIT

Tạo repository mới trong GIT

Commit một file (tập tin)

Chia sẻ repository

Push lên remote repository trong GIT

Clone một remote repository

Pull từ remote repository

Chia sẻ repository trên Backlog

Tạo remote repository trên Backlog

Push lên remote repository

Clone một remote repository trên Backlog

Push từ repository đã clone

Pull từ remote repository trên Backlog

Merge lịch sử thay đổi

Merge lịch sử thay đổi

Giải quyết xung đột trong GIT

Tích hợp lịch sử thay đổi

Push trong trạng thái xung đột

Giải quyết xung đột

Cách lệnh cơ bản trong GIT

Tạo Một Kho Chứa Git

Ghi Lại Thay Đổi vào Kho Chứa

Xem Lịch Sử Commit Phục Hồi trong GIT

Làm Việc Từ Xa Đánh Dấu Tag

Mẹo Nhỏ sử dụng GIT

Phân Nhánh Trong Git

Nhánh Là Gì?

Cơ Bản Về Phân Nhánh và Tích Hợp

Quản Lý Các Nhánh Quy Trình Làm Việc Phân Nhánh

Nhánh Remote Rebasing