Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh

Chúng tôi xin giới thiệu đến các em học sinh bài Chính sách quốc phòng và an ninh. Qua nội dung bài học giáo viên giúp các em hệ thống lại kiến thức về vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh ở nước ta, hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh của nhà nước, nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh ở nước ta hiện nay.

Tóm tắt bài

1.1. Vai trò nhiệm vụ của an ninh quốc phòng 

 • An ninh là những công việc, hoạt động nhằm đảm bảo sự ổn định chính trị, trật tự và an toàn xã hội trên tất cả các lĩnh vực, làm thất bại mọi hành động phá hoại của các thế lực thù địch.
 • Quốc phòng là những công việc, những hoạt động nhằm phục vụ cho việc gìn giữ và bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

a. Vai trò của an ninh quốc phòng

 • Trực tiếp giữ gìn và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 • Đảm bảo sự ổn định chính trị , tư tưởng, an toàn XH. 

1.2. Nhiệm vụ của an ninh quốc phòng

 • Xây dựng nền quốc phòng toàn dân & an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện.
 • Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân & chế độ XHCN
 • Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng và an ninh xã hội
 • Giữ vững ổn định chính trị cuả đất nước, ngăn ngừa, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của kẻ thù.
 • So sánh nhiệm vụ của an ninh quốc phòng trong thời chiến và hòa bình
 • Trong chiến tranh

trong chiến tranh

♦ Cả nước hướng vào nhiệm vụ đánh thắng kẻ thù xâm lược để giành độc lập, tự do.

 • Trong hòa bình

trong hòa bonhf

♦ Xây dựng chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa, giữ gìn an ninh trật tự, luôn cảnh giác trước âm mưu của kẻ thù.

→ Bảo vệ Tổ quốc có nội dung rất rộng, toàn diện. Đó là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước & của toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân & Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt.

1.3. Những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.

 • Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.
 • Kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại
 • Văn hóa tinh thần, vật chất dân tộc với khoa học công nghệ, lực lượng tiến bộ
 • Kết hợp quốc phòng với an ninh
 • Kết hợp KT XH với quốc phòng và an ninh. 
 • Kết hợp quốc phòng và an ninh là sự kết hợp giữa quân đội nhân dân và an ninh nhân dân.

1.4. Trách nhiệm của công dân

a. Trách nhiệm của công dân

 • Tin tưởng vào chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng và NN.
 • Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn tinh vi của kể thù.
 • Chấp hành pháp luật về chính sách quốc phòng và an ninh. Giữ gìn trật tự an ninh quốc gia.
 • Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sẵn sàng tham gia các hoạt động trên lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

b.Trách nhiệm của bản thân

 • Rèn luyện sức khoẻ.
 • Học tập nâng cao trình độ hiểu biết.
 • Có lối sống lành mạnh.
 • Không tham gia tệ nạn XH.
 • Động viên người thân , ban bè tham gia nghĩa vụ quân sự.
 • Cùng nhà trường , Đoàn thanh niên quan tâm giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ.
 • Tham gia hoạt động giao lưu bộ đội, côn an, lồm tăng tình đoàn kết quân dân.bộ đội ộngn quan tâm giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ. tinh vi của kể thù. ng tin đại chúng và thực tế địa phương 

Bài tập minh họa

 
 

.

2. Luyện tập Bài 14 GDCD 11

Qua bài này các em cần nắm các nội dung sau:

 • Vai trò, nhiệm vụ Quốc phòng và An ninh ở nước ta.
 • Những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường Quốc phòng và An ninh ở nước ta hiện nay.
 • Trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách Quốc phòng và An ninh của NN.
 • Tham gia tham gia tuyên truyền và thực hiện tốt chính sách Quốc phòng và An ninh

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 14 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 3 - Câu 5: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online

2.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập GDCD 11 Bài 14 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 114 SGK GDCD 11

Bài tập 2 trang 114 SGK GDCD 11

Bài tập 3 trang 114 SGK GDCD 11

Bài tập 4 trang 114 SGK GDCD 11

Bài tập 5 trang 114 SGK GDCD 11

3. Hỏi đáp Bài 14 GDCD 11

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng GDCD Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Tham khảo thêm

Bình luận

Có Thể Bạn Quan Tâm ?