Học Servlets

Servlets là một phương thức độc lập trên các nền tảng, dựa trên các thành phần để xây dựng các ứng dụng trên web, mà loại bỏ các hạn chế của các chương trình CGI. Servlets có quyền truy cập tới toàn bộ Java APIs, bao gồm JDBC API.

Java Servlets là các chương trình chạy trên một Web server hoặc một Application server và thực hiện như là một tầng trung gian giữa một Yêu cầu từ một trình duyệt web hoặc HTTP client với các Database hoặc các ứng dụng trên HTTP server.

Sử dụng Servlets, bạn có thể thu thập Input từ người sử dụng thông qua các form trên trang web, hiển thị các bản ghi (record) từ một Database hoặc từ nguồn khác, và tạo các trang web động.

Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn học Servlets cơ bản và nâng cao:

MỤC LỤC BÀI HỌC

Bài hướng dẫn Servlets

 • Servlets là gì?
 • Học Java Servlets cơ bản và nâng cao
 • Vòng đời (Life Cycle) của Servlet
 • Ví dụ về Servlet
 • Form Data trong Servlet
 • Client Request trong Servlet
 • Server Response trong Servlet
 • Status Code trong Servlet
 • Filter trong Servlet
 • Xử lý ngoại lệ (Exception) trong Servlet
 • Xử lý Cookie trong Servlet
 • Session Tracking trong Servlet
 • Truy cập Database trong Servlet
 • Upload File trong Servlet
 • Date trong Servlet
 • Redirect Page trong Servlet
 • Hit Counter trong Servlet
 • Auto Refresh trong Servlet
 • Gửi Email trong Servlet
 • Package trong Servlet
 • Debug trong Servlet
 • Đa ngôn ngữ (Internationalization) trong Servlet


Tài liệu tham khảo về Servlet

 • Tài liệu tham khảo về Servlet