Học NodeJS

Học Node.js cơ bản và nâng cao

Node.js là một Framework mạnh mẽ dựa trên nền tảng Google Chrome Javascript V8 Engine. Node.js được dùng để phát triển các ứng dụng hướng nhiều đến I/O trên nền tảng web như Video Streaming Site, các ứng dụng Single-page App hay các ứng dụng web khác. Node.js hoàn toàn mã nguồn mở, miễn phí và được sử dụng bởi hàng ngàn lập trình viên trên toàn thế giới.

Node.js chỉ là một môi trường – điều này có nghĩa bạn tự phải làm mọi thứ. Sẽ chẳng có bất kỳ máy chủ mặc định nào cả !!! Một đoạn script xử lý tất cả các kết nối với Client. Điều này làm giảm đáng kể số lượng tài nguyên được sử dụng trong ứng dụng.

Với Node.js, bạn phải làm mọi thứ !!!

Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn học Node.js cơ bản và nâng cao:

MỤC LỤC BÀI HỌC

Học Node.js cơ bản

 • Node.js là gì
 • Hướng dẫn cài đặt Node.js
 • Module trong Node.js
 • Chương trình Hello World trong Node.js
 • REPL Terminal trong Node.js
 • NPM trong Node.js
 • Khái niệm Callbacks trong Node.js
 • Event Loop trong Node.js
 • Event Emitter trong Node.js
 • Khái niệm Buffer trong Node.js
 • Stream trong Node.js
 • Đọc ghi File trong Node.js
 • Đối tượng toàn cục trong Node.js
 • Utility Module trong Node.js
 • Web Module trong Node.js
 • Express Framework trong Node.js
 • RESTFul API là gì ?