Học AngularJS

AngularJS là một thư viện JavaScript mạnh mẽ. Nó đươc sử dụng trong các dự án Ứng dụng trang đơn – Single Page Application (SPA). Nó kế thừa HTML DOM với các thuộc tính bổ sung và làm cho thao tác người dùng trở lên linh hoạt. AngularJS có mã nguồn mở, hoàn toàn miễn phí và được sử dụng bởi hàng ngàn lập trình viên trên thế giới. Nó hoạt động dưới giấy phép mã nguồn mở 2.0.

Với AngularJS, việc cập nhật dữ liệu cho trang Web của bạn trở nên mượt mà hơn. Với JavaScript, bạn phải tải lại toàn bộ trang để cập nhật dữ liệu cho một phần nào đó của trang, trong khi với AngularJS, hoạt động cập nhật dữ liệu trở nên dễ dàng hơn dưới sự trợ giúp của khái niệm Data-Binding. Loạt bài hướng dẫn AngularJS cơ bản và nâng cao mô tả những thành phần của AngularJS với những ví dụ phù hợp.

Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn trong loạt bài học AngularJS cơ bản và nâng cao:

MỤC LỤC BÀI HỌC

Học AngularJS cơ bản và nâng cao

 • AngularJS là gì ?
 • Hướng dẫn cài đặt AngularJS
 • Cấu trúc MVC trong AngularJS
 • Tạo ứng dụng AngularJS đầu tiên
 • Các Directive trong AngularJS
 • Expression trong AngularJS
 • Thành phần Controller trong AngularJS
 • Các Filter trong AngularJS
 • Tạo bảng trong AngularJS
 • Phần tử HTML DOM trong AngularJS
 • Các Module trong AngularJS
 • Form trong AngularJS
 • Cú pháp Include trong AngularJS
 • Ajax trong AngularJS
 • Thành phần View trong AngularJS
 • Scope trong AngularJS
 • Các Service trong AngularJS
 • Dependency Injection trong AngularJS
 • Tạo Custom Directive trong AngularJS
 • Đa ngôn ngữ (i18n) trong AngularJS
 • Tài liệu AngularJS tham khảo