Học AJAX

AJAX, là viết tắt của Asynchronous JavaScript and XML (tạm dịch là JavaScriptXML không đồng bộ), là một kỹ thuật mới để tạo các ứng dụng web giàu tính tương tác, nhanh hơn và mượt mà hơn với sự giúp đỡ của XML, HTML, CSS và JavaScript.
AJAX không phải là ngôn ngữ lập trình mới. Tên AJAX ở đây không có nghĩa là bạn phải học XML trước khi cần học AJAX. Điều này là không cần thiết.

Dưới đây là mục lục các bài hướng dẫn học AJAX cơ bản và nâng cao trong loạt bài này:

MỤC LỤC BÀI HỌC

Học AJAX cơ bản và nâng cao


  • Học AJAX cơ bản và nâng cao
  • AJAX là gì ?
  • Đối tượng XMLHttpRequest trong AJAX
  • Gửi Request tới Server trong AJAX
  • Xử lý Response trong AJAX
  • Sự kiện onreadystatechange trong AJAX
  • Ví dụ ứng dụng AJAX
  • AJAX và PHP
  • AJAX và ASP
  • Truy cập Database sử dụng AJAX