Tạo MENU liên kết tới các sheet bằng hàm Hyperlink

Khi có quà nhiều dữ liệu trên 1 sheet hoặc có nhiều người không có thói quen với việc tập hợp tất cả dữ liệu trong cùng 1 sheet chúng ta cần một giải pháp đó là tổ chức dữ liệu trên nhiều sheet có cấu trúc tương tự nhau, chỉ khác nhau về Tên đối tượng. Lúc này chúng ta cần tạo MENU liên kết tới các sheet bằng hàm Hyperlink. Dưới đây là cách làm chi tiết các bạn cùng theo dõi nhé.

Công ty A có 10 khách hàng, và nhân viên của công ty thực hiện việc theo dõi bán hàng cho 10 khách hàng này tại 10 sheet có cấu trúc giống nhau trong 1 workbook:

Với số lượng Sheet nhiều thì việc thao tác trên SheetTab sẽ khiến chúng ta gặp nhiều khó khăn. Chúng ta có thể sử dụng chức năng tạo HyperLink (tạo liên kết) tới các sheet để tiết kiệm thời gian thao tác.

Tuy nhiên việc tạo Hyperlink khá thủ công và mất thời gian. Do đó chúng ta có thể kết hợp việc lấy tên Sheet đã tìm hiểu ở bài học trước kết hợp với hàm Hyperlink trong Excel.

BƯỚC 1: TẠO DANH SÁCH CÁC SHEET CÓ TRONG WORKBOOK

Để làm được điều này, chúng ta hãy xem lại bài Hàm lấy tên Worksheet đang làm việc

Kết quả thu được như sau (Vùng A1:B11)

* Chú ý: Chúng ta cần lấy được tên Sheet, bởi vì có thể sử dụng tên sheet trong hàm Hyperlink

Cấu trúc hàm Hyperlink:

=HYPERLINK(link_location, [friendly_name])
  • link_location là địa chỉ cần liên kết tới.
  • friendly_name là tên người dùng sử dụng cho dễ gọi, dễ nhớ

Chúng ta biết rằng Excel thể hiện tham chiếu tới 1 vị trí ở sheet khác như sau:

Tên Sheet + Dấu chấm than + Tọa độ

Chú ý: Tên Sheet phải đặt trong dấu nháy đơn để có thể bao gồm cả những tên sheet có sử dụng dấu cách.

Bởi vì tên các Sheet đã lấy được ở cột B, do đó chúng ta có thể tạo đối tượng cho link_location như sau:

  • Thành phần 1: Dấu # và dấu ‘ đặt cạnh nhau và đặt trong dấu nháy kép
  • Thành phần 2: Tên sheet là kết quả ở cột B
  • Thành phần 3: Dấu nháy đơn và dấu chấm than, tọa độ A1 được đặt cạnh nhau và đặt trong dấu nháy kép

=> Ba thành phần trên được nối với nhau bởi dấu &

Friendly_name có thể sử dụng trực tiếp tên Sheet hoặc tên chúng ta tự đặt ra cho từng sheet để dễ gọi

Như vậy với công thức Hyperlink chúng ta có thể tạo liên kết tới từng Sheet trong Workbook một cách dễ dàng, điều này đặc biệt có ích khi làm việc trên những workbook có nhiều sheet, có tên Sheet dài, khó sử dụng thanh SheetTab. Chúc các bạn thành công!

Bình luận