Căn chỉnh, sắp xếp và nhóm các đối tượng

Đôi khi tài liệu của bạn có nhiều đối tượng, chẳng hạn như ảnh, hình dạng và hộp văn bản. Bạn có thể sắp xếp các đối tượng theo bất kỳ cách nào bạn muốn bằng cách căn chỉnh, nhóm, sắp xếp thứ tự và xoay chúng theo nhiều cách khác nhau. Dưới đây chúng ta sẽ làm quen với cách căn chỉnh, sắp xếp và nhóm các đối tượng trong Word các bạn nhé.

Để căn chỉnh hai hoặc nhiều đối tượng:

Giữ phím Shift (hoặc Ctrl) và nhấp vào các đối tượng bạn muốn căn chỉnh. Trong ví dụ của chúng mình, chúng mình sẽ chọn bốn hình dạng ở bên phải.

Từ tab Format (Định dạng), bấm vào lệnh Align (Căn chỉnh), sau đó chọn một trong các tùy chọn căn chỉnh. Trong ví dụ chúng mình sẽ chọn Align Right.

Các đối tượng sẽ được căn chỉnh dựa trên tùy chọn đã chọn. Trong ví dụ của chúng mình, các hình dạng bây giờ được căn chỉnh sang bên phải thẳng hàng với nhau.

Lưu ý rằng tùy chọn Align Selected Objects được chọn theo mặc định, cho phép bạn căn chỉnh các đối tượng mà không cần di chuyển chúng sang một phần khác của trang. Tuy nhiên, nếu bạn muốn di chuyển các đối tượng lên đầu hoặc cuối trang, hãy chọn Align to Page hoặc Align to Margin trước khi chọn một tùy chọn căn chỉnh.

Để phân phối đồng đều các đối tượng:

Nếu bạn đã sắp xếp các đối tượng của mình trong một hàng hoặc cột, bạn có thể muốn chúng cách nhau một khoảng bằng nhau để trông gọn gàng hơn. Bạn có thể làm điều này bằng cách phân phối các đối tượng theo chiều ngang hoặc chiều dọc

Giữ phím Shift (hoặc Ctrl) và nhấp vào các đối tượng bạn muốn phân phối.

Trên tab Format  (Định dạng), bấm vào lệnh Align (Căn chỉnh), sau đó chọn Distribute Horizontally (Phân phối theo chiều ngang) hoặc Phân phối theo chiều dọc.

Các đối tượng sẽ cách đều nhau.

Nhóm các đối tượng

Đôi khi, bạn có thể muốn nhóm (group) nhiều đối tượng thành một đối tượng để chúng ở cùng nhau. Điều này thường dễ dàng hơn việc chọn chúng riêng lẻ và nó cũng cho phép bạn thay đổi kích thước và di chuyển tất cả các đối tượng cùng một lúc.

Để nhóm các đối tượng:

Giữ phím Shift (hoặc Ctrl) và nhấp vào các đối tượng bạn muốn nhóm.

Bấm vào lệnh nhóm (group) trên tab Format (Định dạng), sau đó chọn Group (Nhóm).

Các đối tượng đã chọn bây giờ sẽ được nhóm lại. Sẽ có một hộp duy nhất có các chốt điều chỉnh kích thước bao quanh toàn bộ nhóm để bạn có thể di chuyển hoặc thay đổi kích thước tất cả các đối tượng cùng một lúc.

Để hủy nhóm các đối tượng:

Chọn đối tượng được nhóm. Từ tab Format (Định dạng), bấm vào lệnh Group (Nhóm) và chọn Ungroup (Bỏ nhóm).


Các đối tượng sẽ được hủy nhóm.

Sắp xếp đối tượng theo thứ tự

Ngoài việc căn chỉnh các đối tượng, Word cung cấp cho bạn khả năng sắp xếp các đối tượng theo một thứ tự cụ thể. Thứ tự rất quan trọng khi hai hoặc nhiều đối tượng chồng lên nhau vì nó xác định đối tượng nào ở phía front trước hay phía back sau.

Cấp độ đối tượng

Các đối tượng được đặt ở các cấp độ khác nhau theo thứ tự chúng được chèn vào tài liệu. Trong ví dụ dưới đây, nếu chúng ta di chuyển hộp Học TV đến đầu tài liệu, nó sẽ che một số hộp văn bản. Điều này là do hình ảnh hiện ở cấp cao nhất hoặc cao nhất. Tuy nhiên, chúng ta có thể thay đổi mức độ của nó để đặt nó phía sau các đối tượng khác.

Để thay đổi cấp độ của đối tượng:

Chọn đối tượng bạn muốn thay đổi. Trong ví dụ của chúng mình, chúng mình sẽ chọn hộp Học TV.

Từ tab Format (Định dạng), nhấp vào lệnh Send Backward để đưa về phía trước) hoặc Send to Back (Gửi về phía sau) để thay đổi thứ tự của đối tượng theo một one level. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chọn Send to Back

Các đối tượng sẽ được sắp xếp lại. Trong ví dụ của chúng tôi, hình ảnh bây giờ nằm sau văn bản ở bên trái, và bị bao phủ bởi các hình dạng ở bên phải.

Nếu bạn muốn di chuyển một đối tượng ra phía sau hoặc phía trước một số đối tượng, thường sẽ nhanh hơn khi sử dụng Bring Forward (Mang về phía trước) hoặc Send Backward (Gửi về phía sau thay) vì nhấp vào lệnh sắp xếp khác nhiều lần.

Trong ví dụ của chúng mình, hình ảnh đã được di chuyển phía sau mọi thứ khác trên trang, vì vậy tất cả các văn bản và hình dạng khác đều có thể nhìn thấy.

Nếu bạn có nhiều đối tượng được đặt chồng lên nhau, có thể khó chọn một đối tượng riêng lẻ. Ngăn chọn (Selection Pane)cho phép bạn dễ dàng kéo một đối tượng lên một cấp độ khác. Để xem Ngăn chọn (Selection Pane), hãy bấm Selection Pane trên tab Format  (Định dạng).

Để xoay hoặc lật một đối tượng:

Nếu bạn cần xoay một đối tượng để nó quay về một hướng khác, bạn có thể xoay nó sang trái hoặc phải hoặc bạn có thể lật nó theo chiều ngang hoặc chiều dọc.

Với đối tượng mong muốn được chọn, hãy nhấp vào lệnh Rotate (Xoay) trên tab Format  (Định dạng), sau đó chọn tùy chọn xoay mong muốn. Trong ví dụ của chúng mình, chúng mìnhsẽ chọn Flip Vertical.

Đối tượng sẽ được xoay. Trong ví dụ của chúng mình, bây giờ chúng ta có thể thấy hộp texbox đã bị đảo ngược

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn căn chỉnh, sắp xếp và nhóm các đối tượng trong Word. Việc căn chỉnh này sẽ giúp các bạn trình bày văn bản đẹp hơn. Chúc các bạn thành công!

Bình luận