Cách đếm ký tự nằm trong một chuỗi bằng hàm COUNTIF trong Excel

Trong bài học này Học Tv sẽ cùng các bạn tìm hiểu việc ứng dụng của hàm COUNTIF trong việc đếm một số ký tự nhất định nằm trong một chuỗi ký tự. Chúng ta cùng bắt đầu bài học luôn nhé!

Đếm ký tự trong chuỗi bằng hàm COUNTIF trong Excel

Ví dụ như sau: 

1Nguyễn Tùng Anh
2Phạm Hồng Phú
3Lê Đức Tùng
4Ngô Văn Việt
5Nguyễn Đức Anh
6Lên Anh Tâm


Yêu cầu 1: Đếm những người có tên là Anh trong danh sách trên?

Cách làm:

* Phân tích tính logic:

Những người có tên là Anh thì sẽ có kết thúc ký tự họ tên bởi từ “Anh”

=> Đếm những ô có ký tự kết thúc là ANH

* Sử dụng hàm:

Yêu cầu là đếm theo điều kiện, nên chúng ta sử dụng hàm COUNTIF

Range = “A1:A6″ là vùng cần đếm

Criteria =”*Anh” là kết thúc bởi từ “Anh”. Dấu * đặt ở trước ký tự Anh để thể hiện điều đó

B1 = COUNTIF(A1:A6,"*Anh")

Kết quả của hàm ra =2


Lưu ý: Trong ví dụ trên, ô A6 có tên là “Lê Anh Lâm” cũng có tên Anh ở phần tên đệm, nhưng không được tính, bởi từ “Anh” nằm ở giữa chuỗi nên sẽ không phải là ở vị trí kết thúc.

Yêu cầu 2: Đếm những người có tên đệm là TÙNG

* Phân tích tính logic:

Những người có tên đệm là “Tùng” thì sẽ có ký tự “Tùng” nằm giữa chuỗi ký tự.

=> Phía trước và phía sau chữ Tùng đều phải có chứa ký tự.

Tuy nhiên trường hợp chữ Tùng là tên thì vẫn đúng trong trường hợp này, nên sẽ phải loại trừ các trường hợp có tên là Tùng

* Sử dụng hàm

Hàm thứ 1: Đếm người có tên hoặc tên đệm là Tùng

COUNTIF(A1:A6,”*Tùng*”)

Range = A1:A6

Criteria = "*Tùng*" dấu * được đặt cả ở trước và sau ký tự Tùng để thể hiện phía trước và sau chữ này đều có chứa ký tự

Hàm thứ 2: Đếm người có tên là Tùng

COUNTIF(A1:A6,"*Tùng")

Hàm này sử dụng giống trong yêu cầu 1

=> Ghép hai hàm để ra kết quả:

B2 =  COUNTIF(A1:A6,"*Tùng*")-COUNTIF(A1:A6,"*Tùng")


Kết luận:

Trên đây là một ứng dụng rất hay của hàm COUNTIF trong việc xử lý đếm ký tự nhất định trong một chuỗi ký tự.

Ứng dụng này được dùng nhiều trong việc quản lý nhân sự (theo tên, chức vụ…), trong kế toán, marketing (lọc theo số điện thoại khách hàng, thông tin khách hàng, tên, email…) Cách sử dụng hàm COUNTIF rất dễ làm và dễ nhớ. Các bạn hãy luyện tập nhiều để ứng dụng vào thực tế công việc nhé. Chúc các bạn thành công!

Bình luận