Bảng (Tables) trong Word

Table (Bảng) là một lưới các ô được sắp xếp theo hàng và cột. Các bảng có thể được sử dụng để sắp xếp bất kỳ loại nội dung nào, cho dù bạn đang làm việc với dữ liệu văn bản hay số. Trong Word, bạn có thể nhanh chóng chèn một bảng trống hoặc chuyển đổi văn bản hiện có thành một bảng. Bạn cũng có thể tùy chỉnh bảng của mình bằng cách sử dụng các kiểu và bố cục khác nhau. Trong bài học này chúng ta cùng tìm hiểu về Bảng (Table) trong Word các bạn nhé

Để chèn một bảng trống trong Word:

Đặt điểm chèn ở nơi bạn muốn bảng xuất hiện.

Điều hướng đến tab Insert  (Chèn), sau đó nhấp vào Lệnh Table (bảng).

Thao tác này sẽ mở trình đơn thả xuống có chứa lưới. Di chuột qua lưới để chọn số cột và số hàng bạn muốn.

Nhấp vào lưới để xác nhận lựa chọn của bạn và một bảng sẽ xuất hiện.Để nhập văn bản, hãy đặt điểm chèn vào ô bất kỳ, sau đó bắt đầu nhập.

Để điều hướng giữa các ô, hãy sử dụng phím Tab hoặc các phím mũi tên trên bàn phím của bạn. Nếu điểm chèn nằm ở ô cuối cùng, nhấn phím Tab sẽ tự động tạo một hàng mới.

Để chuyển đổi văn bản hiện có thành một bảng:

Trong ví dụ dưới đây, mỗi dòng văn bản chứa một phần của danh sách cần làm, bao gồm việc nhà và các ngày trong tuần. Các mục được phân tách bằng tab. Word có thể chuyển đổi thông tin này thành một bảng, sử dụng các tab để tách dữ liệu thành các cột.

Chọn văn bản bạn muốn chuyển đổi thành một bảng. 

Chuyển đến tab Insert (Chèn), sau đó nhấp vào lệnh Table (Bảng).

Chọn Convert Text to Table (Chuyển đổi Văn bản) thành Bảng từ menu thả xuống.

Một hộp thoại sẽ xuất hiện. Chọn một trong các tùy chọn bên dưới Separate text at. Đây là cách Word biết những gì cần đưa vào mỗi cột. Ở đây chúng mình chọn Tab

Bấm vào OK. Văn bản sẽ xuất hiện trong một bảng.

Sửa đổi bảng

Bạn có thể dễ dàng thay đổi giao diện của bảng sau khi đã thêm một bảng vào tài liệu của mình. Có một số tùy chọn để tùy chỉnh, bao gồm thêm hàng hoặc cột và thay đổi kiểu bảng.

Để thêm một hàng hoặc cột:

Di chuột ra ngoài bảng nơi bạn muốn thêm hàng hoặc cột. Nhấp vào dấu cộng sẽ xuất hiện.

Một hàng hoặc cột mới sẽ được thêm vào bảng.

Bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào bảng, sau đó di chuột qua Insert (chèn) để xem các tùy chọn hàng và cột khác nhau.

Để xóa một hàng hoặc cột:

Đặt điểm chèn vào hàng hoặc cột bạn muốn xóa.

Bấm chuột phải, sau đó chọn Delete 

Một menu sẽ xuất hiện. Chọn Delete entire row (Xóa toàn bộ hàng) hoặc Delete entire column (Xóa toàn bộ cột)

Hàng hoặc cột sẽ bị xóa.

Để áp dụng một kiểu bảng:

Kiểu bảng cho phép bạn thay đổi giao diện của bảng ngay lập tức. Chúng kiểm soát một số yếu tố thiết kế, bao gồm màu sắc, đường viền và phông chữ.

Nhấp vào bất kỳ đâu trong bảng của bạn để chọn nó, sau đó nhấp vào tab Design  ở ngoài cùng bên phải của thanh Ribbon.

Tìm nhóm Table Styles (Kiểu bảng), sau đó nhấp vào mũi tên thả xuống More (Thêm) để xem danh sách đầy đủ các kiểu.

Chọn kiểu bảng mà bạn muốn.

Kiểu bảng sẽ được áp dụng

Để sửa đổi các tùy chọn kiểu bảng:

Khi bạn đã chọn một kiểu bảng, bạn có thể bật hoặc tắt các tùy chọn khác nhau để thay đổi giao diện của nó. 

Có sáu tùy chọn: 

  • Header Row: Hàng tiêu đề
  • Total Row: Hàng tổng
  • Banded Rows: Hàng có dải
  • First Column: Cột đầu tiên
  • Last Column: Cột cuối cùng
  • Banded Columns: Cột có dải.

Nhấp vào bất kỳ đâu trong bảng của bạn, sau đó điều hướng đến tab Design (Thiết kế.)

Tìm nhóm Table Style Options (Tùy chọn kiểu bảng), sau đó check (chọn) hoặc uncheck (bỏ chọn) các tùy chọn mong muốn.

Kiểu bảng sẽ được sửa đổi.

Tùy thuộc vào Kiểu bảng bạn đã chọn, một số Tùy chọn Kiểu Bảng nhất định có thể có tác dụng khác nhau. Bạn có thể cần thử nghiệm để có được giao diện như ý muốn.

Để áp dụng đường viền cho bảng:

Chọn các ô bạn muốn áp dụng đường viền.

Sử dụng các lệnh trên tab Design (Thiết kế) để chọn Line Style (Kiểu đường kẻ), Line Weight (Độ đậm của đường kẻ) và Pen Color (Màu bút) mong muốn.

Nhấp vào mũi tên thả xuống bên dưới lệnh Borders.

Chọn kiểu đường viền từ menu.

Đường viền sẽ được áp dụng cho các ô đã chọn.

Sửa đổi bảng bằng tab Layout (Bố cục)

Trong Word, tab Layout  xuất hiện bất cứ khi nào bạn chọn bảng của mình. Bạn có thể sử dụng các tùy chọn trên tab này để thực hiện nhiều sửa đổi. Tại đây có các thao tác với các ô trong bảng và các dữ liệu trong ô như gộp ô, căn chỉnh văn bản trong ô ...


Bình luận