Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Lịch Sử 11 năm học 2019-2020 Trường THPT Yên Lạc

Câu hỏi Trắc nghiệm (40 câu):

 • Câu 1:

  Mã câu hỏi: 101781

  Đại biểu xuất sắc cho nền bi kịch cổ điển Pháp ở buổi đầu thời cận đại là

  • A.La Phông-ten.
  • B.Mô-li-e.
  • C.Coóc-nây.
  • D.Sếch-xpia.
 • Câu 2:

  Mã câu hỏi: 101782

  Ngoại cảnh chung nào đã tác động dẫn đến cuộc Duy tân ở Nhật Bản và cải cách ở Xiêm vào cuối thế kỉ XIX?

  • A.Sự nhòm ngó, đe dọa xâm lược của các nước thực dân, đế quốc phương Tây.
  • B.Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản sau các cuộc cách mạng tư sản.
  • C.Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa đang hình thành phát triển nhanh.
  • D.Giai cấp tư sản trưởng thành, mâu thuẫn trong xã hội gia tăng.
 • Câu 3:

  Mã câu hỏi: 101783

  Đầu thế kỉ XVIII, tình hình Ấn Độ và các quốc gia phương Đông khác có điểm gì tương đồng?

  • A.Đi theo con đường chủ nghĩa tư bản.
  • B.Đứng trước nguy cơ xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây.
  • C.Là thuộc địa của các nước phương Tây.
  • D.Là những quốc gia độc lập, có chủ quyền, đang tiến lên chủ nghĩa tư bản.
 • Câu 4:

  Mã câu hỏi: 101784

  Điểm tương đồng trong tình hình các nước Đông Nam Á vào đầu thế kỉ XX là gì?

  • A.Tất cả đều là thuộc địa của các nước phương Tây.
  • B.Phải đương đầu với sự nhòm ngó của các nước phương Tây.
  • C.Hầu hết là thuộc địa của các nước thực dân, đế quốc phương Tây.
  • D.Là các quốc gia phong kiến độc lập, có chủ quyền.
 • Câu 5:

  Mã câu hỏi: 101785

  Tác phẩm nào của nhà văn Lép Tôn-xtôi được đánh giá là “bản hùng ca của nhân dân Nga chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của Na-pô-lê-ông Bô-na-pác” và là một trong những tác phẩm văn học được yêu thích nhất mọi thời đại?

  • A.“An-na Ka-rê-ni-na”.
  • B.“Phục sinh”
  • C.“Thời thơ ấu”.
  • D.“Chiến tranh và hòa bình”.
 • Câu 6:

  Mã câu hỏi: 101786

  Nội dung nào không phản ánh đúng về ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc năm 1911?

  • A.Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
  • B.Cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á.
  • C.Là một cuộc “thức tỉnh” về ý thức dân tộc, dân chủ của nhân dân Trung Quốc.
  • D.Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho Trung Quốc tiến lên chủ nghĩa xã hội.
 • Câu 7:

  Mã câu hỏi: 101787

  Hạn chế trong mục tiêu đấu tranh của Trung Quốc Đồng minh hội là

  • A.chưa coi trọng nhiệm giai cấp.
  • B.chưa chú ý đến quyền lợi của nhân dân lao động.
  • C.chưa đề cao nhiệm vụ chống phong kiến.
  • D.chưa coi trọng nhiệm vụ chống đế quốc xâm lược.
 • Câu 8:

  Mã câu hỏi: 101788

  Hạn chế nào của cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa chi phối đến đặc điểm của Nhật Bản khi chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa?

  • A.Chưa thiết lập được nền thống trị của giai cấp tư sản.
  • B.Chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
  • C.Chưa xóa bỏ được những hiệp ước bất bình đẳng với các nước đế quốc.
  • D.Nhiều tàn dư của chế độ phong kiến vẫn được bảo lưu.
 • Câu 9:

  Mã câu hỏi: 101789

  Cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) mang tính chất phi nghĩa vì

  • A.gây ra nhiều thảm họa cho nhân loại, gây thiệt hại lớn về kinh tế.
  • B.chỉ đem lại lợi ích cho các nước tham chiến.
  • C.đó là chiến tranh đế quốc nhằm phân chia thị trường, thuộc địa.
  • D.không đem lại lợi ích cho nhân dân lao động.
 • Câu 10:

  Mã câu hỏi: 101790

  Cách mạng Tân Hợi (1911) của nhân dân Trung Quốc mang tính chất của một cuộc

  • A.cách mạng dân chủ tư sản.
  • B.cách mạng xã hội chủ nghĩa.
  • C.cách mạng tư sản kiểu mới.
  • D.đấu tranh giải phóng dân tộc.
 • Câu 11:

  Mã câu hỏi: 101791

  Nội dung nào không phản ánh đúng thủ đoạn bành trướng của Mĩ ở khu vực Mĩ Latinh từ thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX?

  • A.Đưa ra học thuyết Mơn-rô: “Châu Mĩ của người châu Mĩ”.”
  • B.Thực hiện chính sách “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng đôla”.
  • C.Lôi kéo các nước Mĩ Latinh tham gia vào tổ chức Liên Mĩ.
  • D.Thực hiện chính sách “Cam kết và mở rộng
 • Câu 12:

  Mã câu hỏi: 101792

  Cho các dữ kiện sau:

  1. Cuộc tổng bãi công của công nhân Bom-bay (tháng 6/1908)

  2. Thực dân Anh ban hành đạo luật chia đôi xứ Ben-gan.

  3. Thực dân Anh thu hồi đạo luật chia đôi xứ Ben-gan.

  4. Hơn 10 vạn người Ấn Độ kéo đến bờ sông Hằng làm lễ tuyên thệ và hát vang bài “Kính chào Người - Mẹ hiền Tổ quốc”.

  Hãy sắp xếp theo tiến trình cao trào cách mạng 1905 - 1908 của nhân dân Ấn Độ.

  • A.2, 4, 1, 3.
  • B.1, 2, 4, 3.
  • C.2, 1, 4, 3.
  • D.2, 4, 3, 1.
 • Câu 13:

  Mã câu hỏi: 101793

  Nội dung nào không phản ánh đúng nguyên nhân thất bại của phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Lào và Campuchia ở cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?

  • A.Các cuộc khởi nghĩa nổ ra lẻ tẻ, thiếu sự liên kết.
  • B.Thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn, khoa học.
  • C.Các cuộc khởi nghĩa không nhận được sự ủng hộ của nhân dân.
  • D.Thực dân Pháp có quân đội mạnh, vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại.
 • Câu 14:

  Mã câu hỏi: 101794

  Từ cuối thế kỉ XIX, Mĩ thực hiện chính sách bành trướng, tăng cường ảnh hưởng của mình ở khu vực Mĩ Latinh nhằm mục đích

  • A.biến các nước Mĩ Latinh thành đồng minh của Mĩ.
  • B.khống chế và biến Mĩ Latinh thành “sân sau” của Mĩ.
  • C.hỗ trợ các nước Mĩ Latinh xây dựng và phát triển kinh tế.
  • D.tạo ra một liên minh kinh tế, hợp tác cùng phát triển ở châu Mĩ.
 • Câu 15:

  Mã câu hỏi: 101795

  Trước sự nhòm ngó, đe dọa xâm lược của các nước phương Tây, Xiêm đã thực hiện chính sách gì để bảo vệ nền độc lập?

  • A.Thực hiện chính sách “bế quan tỏa cảng”.
  • B.Thực hiện chính sách cấm đạo, đuổi giáo sĩ.
  • C.Tiến hành cải cách, canh tân đất nước.
  • D.Liên kết với các nước láng giềng để chống xâm lược.
 • Câu 16:

  Mã câu hỏi: 101796

  Thành tựu nổi bật nhất của phong trào cách mạng thế giới trong thời gian diễn ra Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) là

  • A.cách mạng dân chủ tư sản lần hai ở Nga (tháng 2/1917) giành thắng lợi.
  • B.cách mạng tháng 11/1918 ở Đức giành thắng lợi.
  • C.Cách mạng tháng Mười ở Nga (1917) thành công, nước Nga Xô viết ra đời.
  • D.phong trào cách mạng dâng cao ở nhiều nước châu Âu, châu Á.
 • Câu 17:

  Mã câu hỏi: 101797

  Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn đến sự thất bại trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân châu Phi ở cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

  • A.Các phong trào không nhận được sự ủng hộ của nhân dân.
  • B.Các phong trào diễn ra lẻ tẻ, thiếu sự liên kết với nhau.
  • C.Trình độ tổ chức thấp, lực lượng chênh lệch.
  • D.Các nước thực dân phương Tây có lực lượng quân đội hùng hậu.
 • Câu 18:

  Mã câu hỏi: 101798

  Nhân tố được xem là “chìa khóa vàng” trong cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản là

  • A.giáo dục.
  • B.quân sự.
  • C.kinh tế.
  • D.chính trị.
 • Câu 19:

  Mã câu hỏi: 101799

  Cuộc khởi nghĩa lớn nhất và kéo dài nhất của nhân dân Lào chống lại ách cai trị của thực dân Pháp ở cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là

  • A.khởi nghĩa của A-cha Xoa.
  • B.khởi nghĩa của Hoàng thân Si-vô-tha.
  • C.khởi nghĩa của Pu-côm-pô.
  • D.khởi nghĩa của Ong Kẹo và Com-ma-đam.
 • Câu 20:

  Mã câu hỏi: 101800

  Mục đích chính của Thiên hoàng Minh Trị khi tiến hành một loạt các cải cách tiến bộ là gì?

  • A.Đưa Nhật Bản trở thành một quốc gia phát triển giàu mạnh.
  • B.Biến Nhật Bản trở thành một cường quốc ở châu Á.
  • C.Giúp Nhật Bản thoát khỏi sự lệ thuộc vào phương Tây.
  • D.Đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng một nước phong kiến lạc hậu.
 • Câu 21:

  Mã câu hỏi: 101801

  Mĩ tham chiến muộn trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) vì

  • A.nhân dân Mĩ phản đối chiến tranh.
  • B.Mĩ không muốn chiến tranh lan sang nước mình.
  • C.Mĩ giữ thái độ trung lập trong chiến tranh.
  • D.Mĩ muốn lợi dụng chiến tranh để buôn bán vũ khí.
 • Câu 22:

  Mã câu hỏi: 101802

  Sự kiện đánh dấu cao trào cách mạng 1905 – 1908 của nhân dân Ấn Độ phát triển đến đỉnh cao là​

  • A.cuộc tổng bãi công của công nhân Bom-bay năm 1908.
  • B.phong trào đấu tranh của công nhân Can-cút-ta năm 1905.
  • C.cuộc biểu tình của 10 vạn người Ấn Độ tại bờ sông Hằng năm 1905.
  • D.cuộc đấu tranh của công nhân Bom-bay năm 1905.
 • Câu 23:

  Mã câu hỏi: 101803

  Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) là gì?​

  • A.Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.
  • B.Anh - Đức tranh chấp quyết liệt về quyền lợi ở Trung Quốc.
  • C.Thái tử Áo - Hung bị ám sát tại Xécbi.
  • D.Mâu thuẫn giữa nhân dân các nước thuộc địa với các nước đế quốc.
 • Câu 24:

  Mã câu hỏi: 101804

  Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, Đức đã vạch ra kế hoạch tiến hành chiến tranh để

  • A.bành trướng thế lực ở châu Phi.
  • B.tiêu diệt nước Nga, làm bá chủ toàn cầu.
  • C.gia tăng ảnh hưởng ở châu Âu.
  • D.giành giật thuộc địa, chia lại thị trường thế giới.
 • Câu 25:

  Mã câu hỏi: 101805

  Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là mâu thuẫn giữa

  • A.giai cấp tư sản với giai cấp vô sản.
  • B.giai cấp tư sản Trung Quốc với các nước đế quốc xâm lược.
  • C.giai cấp nông dân với tầng lớp địa chủ phong kiến.
  • D.nhân dân Trung Quốc với các nước đế quốc xâm lược.
 • Câu 26:

  Mã câu hỏi: 101806

  Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thất bại của cao trào cách mạng 1905 - 1908 ở Ấn Độ là gì?

  • A.Đảng Quốc đại thiếu quyết liệt trong các phong trào đấu tranh.
  • B.Đảng Quốc đại chưa đoàn kết được các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh.
  • C.Chính sách chia rẽ của thực dân Anh và sự phân hóa trong nội bộ Đảng Quốc đại.
  • D.Thực dân Anh có lực lượng quân đội mạnh, vũ khí hiện đại.
 • Câu 27:

  Mã câu hỏi: 101807

  Trong quá trình Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) sự kiện nào đánh dấu bước chuyển biến lớn trong cục diện chính trị thế giới?

  • A.Đức đầu hàng Đồng minh không điều kiện.
  • B.Chiến thắng Véc-đoong của quân dân Pháp.
  • C.Mĩ tham chiến và đứng về phe Hiệp ước.
  • D.Cách mạng tháng Mười ở Nga năm 1917 thành công.
 • Câu 28:

  Mã câu hỏi: 101808

  Quốc gia nào ở châu Phi giữ được nền độc lập trước sự xâm chiếm của các nước thực dân phương Tây?

  • A.Êtiôpia, Môdămbích.
  • B.Êtiôpia, Libêria.
  • C.Môdămbích, Ănggôla.
  • D.Tây Nam Phi và Angiêri.
 • Câu 29:

  Mã câu hỏi: 101809

  Công cuộc cải cách đất nước của Xiêm được tiến hành dưới thời

  • A.vua Ra-ma IV và Ra-ma V.
  • B.vua Ra-ma V và Ra-ma VI.
  • C.vua Ra-ma I và Ra-ma II.
  • D.vua Ra-ma II và Ra-ma III.
 • Câu 30:

  Mã câu hỏi: 101810

  Việc phân chia thuộc địa giữa các nước đế quốc ở châu Phi căn bản hoàn thành vào

  • A.cuối thế kỉ XVIII.
  • B.đầu thế kỉ XIX.
  • C.cuối thế kỉ XIX.
  • D.đầu thế kỉ XX.
 • Câu 31:

  Mã câu hỏi: 101811

  Vào cuối thế kỉ XIX, ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia trở thành thuộc địa của đế quốc nào?​

  • A.Anh.
  • B.Mĩ.
  • C.Hà Lan.
  • D.Pháp.
 • Câu 32:

  Mã câu hỏi: 101812

  Tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Lép-tôn-xtôi là​

  • A.“Sông Đông êm đềm”.
  • B.“Những cuộc phiêu lưu của Tôm Xoay-ơ”.
  • C.“Chiến tranh và hòa bình”.
  • D.“Chuông nguyện hồn ai”.
 • Câu 33:

  Mã câu hỏi: 101813

  Đảng Quốc đại là chính đảng của​

  • A.giai cấp vô sản Ấn Độ.
  • B.giai cấp tư sản Ấn Độ.
  • C.giai cấp nông dân Ấn Độ.
  • D.tầng lớp quý tộc phong kiến Ấn Độ.
 • Câu 34:

  Mã câu hỏi: 101814

  Ở Nhật Bản, cuộc Duy tân Minh trị được tiến hành trên các lĩnh vực nào?

  • A.Chính trị, kinh tế, quân sự và ngoại giao.
  • B.Chính trị, quân sự, văn hóa - giáo dục và ngoại giao.
  • C.Kinh tế, quân sự, giáo dục và ngoại giao.
  • D.Chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa - giáo dục.
 • Câu 35:

  Mã câu hỏi: 101815

  Đến giữa thế kỉ XIX, Ấn Độ trở thành thuộc địa của đế quốc nào?

  • A.Hà Lan.
  • B.Đức.
  • C.Pháp.
  • D.Anh.
 • Câu 36:

  Mã câu hỏi: 101816

  Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á giữ được nền độc lập tương đối về chính trị là

  • A.Việt Nam.
  • B.Lào.
  • C.Xiêm.
  • D.Miến Điện.
 • Câu 37:

  Mã câu hỏi: 101817

  Tác phẩm “Thơ Dâng” của Ra-bin-đra-nát Ta-go đoạt giải Nôben văn học vào năm nào?

  • A.1931.
  • B.1922.
  • C.1936.
  • D.1913.
 • Câu 38:

  Mã câu hỏi: 101818

  Nội dung cơ bản trong học thuyết “Tam dân” của Tôn Trung Sơn là gì?

  • A.“Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh bình đẳng”.
  • B.“Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc”.
  • C.“Dân tộc độc lập, dân quyền bình đẳng, dân sinh hạnh phúc”.
  • D.“Độc lập dân tộc, bình đẳng dân quyền, hạnh phúc dân sinh”.
 • Câu 39:

  Mã câu hỏi: 101819

  Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc (1851 - 1864) là​

  • A.Tăng Quốc Phiên.
  • B.Tả Tôn Đường.
  • C.Hồng Tú Toàn.
  • D.Lý Hồng Chương.
 • Câu 40:

  Mã câu hỏi: 101820

  Cuộc Duy tân Minh Trị của Nhật Bản được tiến hành từ năm

  • A.1868.
  • B.1889.
  • C.1886.
  • D.1898.

Bình luận

Có Thể Bạn Quan Tâm ?